Így adózik, ha támogatja a budapesti olimpiát

Az a vállalkozás, amely támogatja a magyar olimpiai pályázatért felelős társaságot, adókedvezményt vehet igénybe a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából.
Napi.hu, 2016. március 4. péntek, 13:43

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely alapján a társasági adóban bevezetik az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye. A törvénymódosítása értelmében az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős társaság (Olimpiai társaság) támogatásáért - amely pénzeszközben, térítés nélkül átadott eszközben vagy ingyenes szolgáltatásban ölthet formát - cserébe az adózó adókedvezményt vehet igénybe a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából - írja közleményében az OrienTax adótanácsadó.

Az új adókedvezmény hasonló jellegű, mint a filmalkotások, az előadó-művészeti szervezetek vagy a látvány-csapatsportok támogatásával kapcsolatban évek óta működő társasági adókedvezmények.

Különbség a hasonló adókedvezményekhez képest, hogy az Olimpiai társaság támogatása esetén az adózónak nem kell kiegészítő támogatást fizetnie, illetve az adózó nem rendelkezhet az adójáról, vagyis a támogatást nem lehet a NAV útján, hanem csak közvetlenül lehet utalni. Az elérhető adóelőny ugyanakkor lényegében meg fog egyezni a már évek óta elérhető hasonló adókedvezményekkel, mivel az adózó által nyújtott támogatás 75 százaléka nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, így az adóalapban csak 25 százalékban lesz elszámolható - hívja fel a figyelmet az OrienTax.

Az adókedvezmény határozott időre lesz csak elérhető, mivel a rendelkezések 2018. január 1-jével érvényüket veszítik.

Az adókedvezményt az Olimpiai társaság által kiállított támogatási igazolás alapján (a támogatási igazoláson szereplő összeg erejéig) lehet majd érvényesíteni, azzal a megkötéssel, hogy az Olimpiai társaság csak akkor lesz jogosult a támogatási igazolás kiállítására, ha

  • az általa kiállított támogatási igazolások 2016-ra és 2017-re vonatkozóan együttesen számított értéke nem haladja meg a 19 milliárd forintot, illetve
  • a támogató a támogatási megállapodás megkötése napján köztartozásmentes adózónak minősül.

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele lesz továbbá, hogy az adózó a támogatást az Olimpiai társaság részére a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül átutalja, és a támogatás teljesítését követő 8 napon belül bejelentse az adóhatóságnak a támogatási igazolás alapján érvényesíthető adókedvezmény összegét. A támogatás juttatásáért a támogató ellenszolgáltatásra nem jogosult.

Az új adókedvezménnyel tehát adminisztratív szempontból egy könnyen igénybe vehető társasági adókedvezményt vezetnek be - írja az adótanácsadó.

Az új szabályok elméletileg nem zárják ki, hogy az adózó ugyanazon adóév tekintetében az új adókedvezményt együttesen alkalmazza a filmalkotások és az előadó-művészeti szervezetek, valamint a látvány-csapatsport támogatása esetében elérhető (NAV-on keresztüli) adófelajánlással, és adófelajánlás esetén járó jóváírással.

Az új adókedvezményt a módosítások hatálybalépését követően nyújtott támogatásokra lehet először igénybe venni, függetlenül attól, hogy az adózó naptári évvel azonos, vagy attól eltérő üzleti évet alkalmaz - ismerteti az adótanácsadó.

HOZZÁSZÓLÁSOK