Örökölt? Így változtak az illetékszabályok az idén

A használat jogába már az üdülőhasználati jog és a time sharing is beletartozik, továbbá a lakóház építésére vonatkozó telkekre vonatkozó szabály is módosult.
Napi.hu, 2014. január 14. kedd, 11:50
Fotó: Napi.hu

A NAV közzétette az öröklési illetékkel kapcsolatos, 2014-ben irányadó szabályok összefoglalóját. Olyan gyökeres változásokról, mint amilyen az elmúlt években a túlélő házastárs illetékmentességének megadása, illetve az egyenesági rokonok értékhatártól független illetékmentességének biztosítása volt, az idén nincs szó, de néhány területen történtek módosítások.

Lássuk az eltéréseket a 2014-es és a 2013-as szabályok között!

  • Az első ilyen differencia, hogy míg a tavalyi szabályozás úgy fogalmazott, hogy lakóház építésére vonatkozó telektulajdon (vagy az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyon értékű jog) öröklése akkor illetékmentes, ha négy éven belül lakóház épül rajta, de ezt kötelezettséget, ha a határidőn belül a vagyonszerző gazdasági szervezet átalakul, illetve a vagyonszerző magánszemély elhalálozik, a jogutód, örökös köteles teljesíteni. Az idén már az a megengedőbb szabály, hogy a lakóház felépítését az örökös is teljesítheti.
  • Termőföld öröklése esetén annyiban változott a jogszabály, hogy a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. törvény alapján már nem családi gazdálkodó, hanem az "erre a célra rendszeresített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély" jogosult arra a kedvezményre, hogy csak az illeték negyedét kelljen megfizetnie. (A termőföld-öröklés esetén alapesetben az illeték felét kell csak megfizetni.)
  • Szintén egy törvénymódosítással, mégpedig az Alaptörvény negyedik módosításával függ össze az, hogy a teljes személyes illetékmentességet élvezők körében már nem egyházat, egyházak szövetségét és egyházi intézményt említenek, hanem egyházi jogi személyt.
  • Bekerült továbbá a teljes személyes illetékmentességet élvezők körébe a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács.
  • A magánszemélyeket az utóbbi két pontnál feltehetően jobban érdekelheti és érintheti, hogy az illetéktörvényben alkalmazott fogalmak között a vagyoni értékű jog definíciója bővült a 2013-ashoz képest. Ide továbbra is a földhasználat, a haszonélvezet, a vagyonkezelői, az üzembentartói jog, az önálló orvosi tevékenység működtetési joga, valamint ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés tartozik, ám a használat jogának fogalma kibővült az üdülőhasználati joggal és a szállás időben megosztott használati jogával (time sharing).

HOZZÁSZÓLÁSOK