Az orvosokat akarták büntetni - így jártak

Az önkormányzat olyan szerződést kötött az ügyeletet ellátó orvosokkal, hogy évente, rendeletben határozza meg az óradíjukat. Amikor azt csökkentette, az orvosok perre mentek.
Németh Géza, 2018. május 19. szombat, 14:41
Fotó: Shutterstock

A Bírósági Határozatok Gyűjteményében megjelent jogeset előtörténete még 2005-ben indult, amikor nyolc orvos leszerződött egy önkormányzattal a háziorvosi ügyelet ellátására.

Az induló megbízási díj óránként 1700 forint volt. A szerződésbe bevették azt, hogy a díjat évente felülvizsgálják, az önkormányzat pedig - szándéka szerint - lépcsőzetesen emeli azt, továbbá a díjat évente képviselő-testületi rendeletbe foglalják. Emelés nem volt ugyan, de az orvosok mégis végezték a dolgukat egészen 2012-ig, amikor az önkormányzat az ügyeleti óradíjat egyoldalúan 1250 forintra csökkentette, de hogy a nagyvonalúságát is bizonyítsa, hétvégére és ünnepnapokra 1375 forint óradíjat határozott meg. Egyúttal a megbízási szerződéseket hat hónapos felmondási idővel, az év végére felmondta.

Érdekes felmondás

A felmondás indoka az volt, hogy a felek nem tudtak megállapodni az ügyeleti díjak összegében. A következő évtől (2013-tól) az önkormányzat újabb megbízási szerződéseket kötött, részben a korábbi, részben pedig más orvosokkal.

Az új szerződésekben a háziorvosi ügyeleti díj összegét a 2012-es díjcsökkentést megelőző mértékben határozta meg, majd azt évenként emelte.

Az orvosok nem hagyták magukat

Az orvosok perre mentek, és követelték 2012-re az addigi és a csökkentett díjuk különbözetét, ami összesen 7,4 millió forintot tett ki. Az elsőfokú bíróság az orvosok keresetét elutasította. Megállapította, hogy az önkormányzatot - a felek által megkötött szerződésben kikötött jogosultság alapján - az egyoldalú díjmegállapítási jog megillette, és a felek közötti szerződés nem ütközik a jóerkölcsbe sem.

Az orvosok fellebbeztek és a másodfokú bíróság megítélte számukra a kért összegeket. A jogerős ítélet megállapította, hogy az önkormányzat joggal való visszaélésnek minősülő képviselő-testületi határozata joghatás kiváltására alkalmatlan volt, az orvosok alappal követelték a megbízási szerződés megszűnéséig, azaz 2012. december 31-ig járó, az önkormányzati díjmérséklést megelőző összegnek megfelelő ügyeleti díjaik megfizetését.

Az önkormányzat felülvizsgálatot kért

Az önkormányzat felülvizsgálatot kért a Kúriától, de veszített. Az önkormányzat arra hivatkozott, hogy a gazdálkodása megnehezült, azért csökkentette az orvosok ügyeleti óradíját.

A Kúria viszont úgy vélte, hogy az ügyeleti díjak csökkentésének valóságos oka nem ez volt, amit alátámaszt az is, hogy 2013-tól kezdődően a díjcsökkentést megelőző mértékű ügyeleti díjakra visszatért az önkormányzat, sőt a díjak mértékét ezt követően emelte is. Ezért helyesen vont le következtetést a másodfokú bíróság arra, hogy a szerződésben az önkormányzat javára kétségtelenül kikötött egyoldalú díjmódosítási jogosultságát az önkormányzat visszaélésszerűen, az orvosokkal szembeni retorzióként gyakorolta.

Képünk forrása: Shutterstock

HOZZÁSZÓLÁSOK