A Fővárosi Bíróság elrendelte Magyarország egyik legrégebbi vegyipari gyára, a Budapesti Vegyiművek (BVM) Zrt. felszámolását, így a cég biztosan nem hívhatja le az Illatos úti telephelyének kármentesítésére elnyert uniós támogatást - tudta meg lapunk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint nem folyósítható támogatás olyan szervezetnek, amelynek a támogatási szerződés aláírását követően megindul a felszámolási eljárása. A BVM két évvel ezelőtt, a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében nyert el 1,6 milliárd forint uniós és magyar támogatást a telephely felszín alatti szennyezett vizének kitermelésére és tisztítására. A munkát fővállalkozóként a Hídépítő Zrt. nyerte el, amely információink szerint elszámolási vitában áll a BVM-mel, több részszámlát is benyújtott, de pénzt még nem kapott. A Hídépítő kiépítette a víztisztító rendszert és működteti azt 2008. április végéig. A BVM a projekt megvalósítását 2008. szeptember 30-ig vállalta, a kármentesítést azonban - a KIOP irányító hatóságával kötött szerződés szerint - a befejezéstől számított öt évig még folytatnia kellene. Több beszállítója is kezdeményezett felszámolási eljárást 2005 óta a BVM ellen, ezek közül egy most jogerőre emelkedett - mondta lapunknak Erdélyi Csaba felszámolóbiztos. A céggel szembeni követeléseket december 4-ig lehet bejelenteni a BVM felszámolásával megbízott ÁFI Zrt.-nél. Még nem készült el a társaság tevékenységi zárómérlege, így a felszámoló nem tudja, mekkora lehet a cég tartozása. A növényvédő szerek, gyógyszer- és más vegyi alapanyagok gyártásával foglalkozó BVM kötelezettségállománya tavaly - mérlege szerint - meghaladta az ötmilliárd forintot. Ingatlanai és gépei értéke 4,7 milliárd forint, de a központi, Illatos úti ingatlanra jelzálog van bejegyezve, a gépek egy része pedig elöregedett. A társaság tavaly 3,5 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami 800 milliós csökkenés az előző évihez képest. Ezt a cég a piaci helyzet romlásával és nehéz pénzügyi helyzetével - a nagy hitelállomány kamataival, a vevők késedelmes fizetésével és a jelentős környezetvédelmi kiadásokkal - magyarázza. (A BVM-et a környezetvédelmi hatóság a garéi és hidasi telephely talaj- és talajvízszennyezésének megszüntetésére is kötelezte; a kármentesítéseket eddig bankhitelből végezték, de a munkák a felszámolással leálltak.) A társaság vesztesége a tavalyelőtti 173 millió forintról 41 millióra mérséklődött. Ugyanakkor az egyéb bevétele 732 millió forintra növekedett, amelynek nagy része a növényvédő szerek gyártási jogának és tárgyi eszközeinek eladásából származott. A növényvédőszer-üzletág eladását forrásbevonással magyarázta a két többségi tulajdonos, Ambrus Ferenc és Eifert Gyula - mondta lapunknak Tóth Gergely, a BVM-ben 18,79 százalékban tulajdonos Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. képviselője. (A főváros az elmúlt években többször is próbált túladni részvénycsomagján, de érdeklődés hiányában, illetve a túl alacsony árajánlat miatt ez nem sikerült.) A BVM-et 1994-ben privatizálták, később az olasz Sipcam-Oxon csoport szerzett benne többségi tulajdont, amely a veszteségek miatt tavaly augusztusban kisebbsége vonult. Ekkor lett a társaság többségi, 26-26 százalékos tulajdonosa a két vezető tisztségviselő, Ambrus és Eifert. A többi kisebbségi tulajdonos így csak jóváhagyni tudta a növényvédőszer-gyártás eladását a szintén a BVM székhelyére, az Illatos út 19-23. szám alá bejegyzett Bévéem Növényvédőszer-gyártó Kft.-nek. A kft.-t 2006 decemberében alapították, jelenleg tulajdonos benne - a cégbírósági adatok szerint - Ambruson és Eiferten kívül Csikós Bálint (az ÁPV Zrt. igazgatósági tagja volt 2007. június végéig), Mile Csaba reklámszakember (egyebek mellett az OSG Hungary Nyomdaipari Kft. vezető tisztségviselője), Frühauf Tamás jogász, Kuchár Zoltán ügyvéd, továbbá a Mészöly Kft. és egy Jeruzsálemben elő magánszemély, Lillmannstöns András. Ugyanezek a személyek hozták létre 2007 áprilisában a Bévéem Finomkémia Kft. is, amelynek székhelye szintén azonos a BVM székhelyével. A cégadatok szerint a kft. kutatás-fejlesztéssel, gyógyszeralapanyag és vegyi termékek gyártásával, nagykereskedelmével foglalkozik. A HVG korábbi információi szerint a BVM idén a finomkémia-üzletágát is értékesíteni kívánta, ez azonban nem valósult meg, mert közben a CIB Bank felmondta a vegyiművek hiteleit, így leállt a termelés.