Kiegyensúlyozott növekedés

A szállítmányozás a gazdaság barométere - véli Füzér Emília, az MKB Bank osztályvezetője. Ezt az ágazatot érik először a gazdasági konjunktúra vagy dekonjunktúra hatásai.
NAPI, 2011. március 20. vasárnap, 23:00
Fotó:

- Mi jellemezte a szállítmányozási piac elmúlt néhány évét?

 

- A pénzügyi és gazdasági válság kezdetekor, 2008-ban a szállítmányozási vállalatok érezték először a bőrükön a távol-keleti piacok forgalmának visszaesését, ami egyaránt érintette a vízi, légi, közúti és vasúti szállítást.

A csökkenés mértéke átlagosan 20-30 százalékos volt. Különbséget kell tenni szállítmányozással foglalkozó nagyvállalatok, valamint a kis- és középvállalatok között, amelyek merőben eltérően vészelték át az elmúlt három évet. A nagyobb, stabilabb alapokon álló cégek könnyebben vették az akadályokat, míg ugyanez már nem mondható el a kisebbekről.

Öt-hat évvel ezelőtt sok kicsi - általában közúti fuvarozással foglalkozó - vállalkozás alakult részben kényszerből, amelyek csupán néhány, javarészt lízingelt kamionnal rendelkeztek. A válság ezeket a kisebb cégeket tépázta meg elsőként, mert a csökkenő forgalom mellett már nem tudták kitermelni az árfolyammozgások miatt meglódult lízingdíjakat, így sokan közülük csődbe mentek. Ezzel lezajlott egy piactisztulás.

 

Tavaly már látszott bizonyos növekedés. Ez változtatott a helyzeten?

A nagyobb, stabilabb vállalatok 2010-ben már fellendülésről számoltak be. A növekedés 10-15 százalék közé tehető mind a közúti, légi, mind a vasúti és vízi szállítmányozás terén. Ez utóbbi azért is érdekes, mert Magyarországon rendkívül csekély a vízi úton történő áruszállítás.

Az Európai Unión belül relatíve kicsik a távolságok, ezért a közúti áruszállítás dominál, így annak visszaesése és a túltelítettség következtében 2008-2009-ben sok kamionos cég szorult ki a közúti fuvarozási piacról. Ezért a 2010-es növekedés ezen a területen kapacitáshiányt, egyfajta űrt teremtett. A másik trend, amit észlelünk, a biztonság iránti igény fokozódása.

A légi szállítás biztonsága 2001. szeptember 11-e óta újra és újra előkerül, de gondolhatunk akár a távol-keleti vízi szállításra is, ahol a kalózkodás veszélyeztetheti a szállítmányt, vagy közúton a kamionfeltörések gyakoriságának növekedésére. Ezek a tényezők vezettek a megrendelői oldalon a biztonsági eszközök, intézkedések iránti igény fokozódásához.

A vállalkozások kénytelenek utánamenni e szükségleteknek, amelyek jelentős költségvonzattal járnak, ezek pedig óhatatlanul szükségszerűvé teszik a beruházást.


Mire lehet számítani 2011-ben?

Nehéz jóslatokba bocsátkozni, de általánosságban elmondható, hogy idén a piac további kiegyensúlyozott növekedést vár. Ez azonban számos tényezőtől függ, mint például a politikai, illetve gazdasági helyzet, a devizaárfolyamok változása vagy az olajár. Mivel a szállítmányozási vállalkozások dominánsan nemzetközi tevékenységet végeznek, árbevételük is devizában, többnyire euróban és dollárban keletkezik, ezért az árfolyamváltozások nagyban befolyásolják az ágazat eredményét.

Emellett az olajár alakulása inflációgerjesztő hatást válthat ki a gazdaságban, ahogyan befolyást gyakorolnak a különféle szezonális hatások: korábban jelentősek voltak az éven belüliek, a szeptembertől decemberig tartó piaci felfutás volt jellemző. Nem hagyhatók figyelmen kívül a nemzetközi szállítás szempontjából a kiemelten fontos célpontok jelentette kulturális, nemzeti sajátosságok sem, például különféle hosszabb ünnepek, események, amelyek szintén befolyásolják a forgalmat. Emellett még nem láthatók például a Japánt ért természeti katasztrófa ágazatra gyakorolt hatásai sem. Azonban a 2010-es tapasztalatok alapján a szállítmányozási cégek árbevétele a válság előtti szinthez közelít.


A pénzügyi szolgáltatások terén melyek kerülnek előtérbe a logisztikai ágazat szereplőinél?

A számlaszolgáltatások terén a szállítmányozás nemzetközi volta, illetve a pénzforgalomban a jelentős euróbevételek miatt az érdeklődés középpontjában állnak a devizaszámla-nyitások, a devizaszámla-vezetés, az egyedi árfolyamos és határidős treasury ügyletek. Az egyedi árfolyamos ügyleteknél 10 ezer euró felett már lehetőség van elektronikus rendszerünkön keresztül történő ügyletkötésre.

Emellett terjedőben van az elektronikus banki kapcsolat, illetve komoly érdeklődés tapasztalható a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) folytatott partneri együttműködésen nyugvó, úgynevezett NAV-számla iránt, ami a vámeljárást hivatott gyorsítani. A finanszírozás terén népszerűek a különböző támogatott hitelek, mint például az EIB Global Loan vagy az új Széchenyi Kártya Program hitelei, továbbá az ezekhez kapcsolódó bankgaranciák. De a széles paletta további elemeként említhetők az éven túli devizahitelek árfolyamkockázatainak kiküszöbölését célzó árfolyam-fedezeti ügyletek, a faktoring, nem utolsósorban a különböző biztosítástípusok, nyugdíj- és egészségpénztári szolgáltatások.

HOZZÁSZÓLÁSOK