Egyre több adós ellen indítanak végrehajtási eljárást, a végrehajtók azonban nem vihetnek mindent. Az eljárás elindítását egy fizetési felszólítás előzi meg, kisebb összegű követelésnél pedig egy közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás − mondta lapunknak Bezzegh Edina, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. jogi előadója. Sokan elkövetik a hibát, hogy figyelmen kívül hagyják a levelet, pedig az átvételtől számított 15 napon belül még vitatható a követelés, illetve ellentmondással is élhet az érintett, ezt követően azonban már a végrehajtó következik.

A végrehajtók számtalan eszközzel rendelkeznek a követelés érvényesítésére, a leggyakoribb, hogy a fizetéshez nyúlnak. Lehetőségeik ugyan korlátozottak, de így is előfordulhat, hogy a bérünk harmadát − tartásdíj vagy tb-ellátás érvényesítése esetén akár 50 százalékát − is lefoglalják. Mentes a letiltás alól az időskorúak ellátása, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj, az anyasági támogatás, a rokkantsági járadék vagy a fogyatékossági támogatás. A banki folyószámláról az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható, az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és ennek négyszerese közötti rész fele.

Ha a pénzügyi vagyon nem elégséges a követelés kielégítésére, úgy a végrehajtó az ingó- és ingatlanvagyon felé fordul; általában az autót viszik először, ezt követik az egyéb ingóságok. Lefoglalni olyan ingóságot lehet, amelyről valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van. A végrehajtó azonban semmilyen körülmények között nem nyúlhat olyan eszközökhöz, amelyek nélkül az adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása lehetetlenné válik, vagyis a nélkülözhetetlen szerszámok, műszerek, technikai, katonai és egyéb felszerelési tárgyak, egyenruhák, önvédelmi fegyverek és szállítóeszközök mentesek a végrehajtás alól, de a a rendszeres tanulmányok folytatásához nélkülözhetetlen eszközöket sem vihetik el.