botr������������������������������������������������������ny