doll������������������rk������������������tv������������������ny