k������������������������������������������������������lf������������������������������������������������������ld