munka t������������������������������������������������������rv������������������������������������������������������ny