tartoz������������������������������������������������������s������������������������������������������������������llom������������������������������������������������������ny