tartoz������������������s������������������llom������������������ny