utalv������������������������������������������������������ny