z������������������������������������������������������ldk������������������������������������������������������tv������������������������������������������������������ny