A tavalyi értékesítési volumenhez képest idén összességében csökkenő forgalommal számol a teskándi, a kisbéri és a pannonhalmi téglagyár. A három üzem 1998-ban együttesen 110 millió darab kisméretű tégla egységnek megfelelő mennyiséget értékesített, idén 90 millió forgalmazását tervezik. A gyárak a kisebb mennyiség ellenére is nyereséges évet terveznek, amihez a működtető két cég összeolvadása, illetve az abból adódó, a várakozások szerint 10 százalékos költségcsökkenés is hozzájárul. Az egyesülést a cégek formailag úgy oldják meg, hogy a Teskándi Téglagyár Kft. beolvad az Észak-dunántúli Téglaipari Rt.-be. A jogutód az átvevő társaság lesz, amely nevét Dunántúli Téglagyárak (DT) Rt.-re változtatja. A TT Kft.-ben az 1994-es privatizációkor vásárolt mintegy 80 százalékos üzletrészt az Ausztriában is téglagyártásban érdekelt befektető. Az akkor 103 millió forint törzstőkéjű kft. fennmaradó üzletrésze dolgozók, illetve egy cég tulajdonában volt, amit a fő tulajdonos később megvett. Az osztrák magánszemély birtokbalépését követően tőkeemeléssel 7,5 millió schillinget (mai áron 150 millió forint) fektetett be a vállalkozásba. Négymillió schillingért német téglagyártó technológiát honosított meg a gyárban, a forrás többi részét a korábbi berendezések fejlesztésére fordította, a régi kapacitások egy részét leselejtezte. A TT tulajdonosa 1995-ben a dolgozói hányad mellett 90 százalékos befolyást szerzett az ÁVÜ-től az Észak-dunántúli Téglaipari (ÉT) Rt.-ben, amely Kisbéren és Pannonhalmán üzemeltet termelőegységeket. A fő tulajdonos ebben a cégben is megvetette a dolgozók részvényeit. A két gyár technológiai fejlesztésére 35 millió schillinget (mai árfolyamon 700 millió forintot) fordított 1998-ig. A kisbéri, pannonhalmi technikai, technológiai fejlesztések során új előkészítő és présgépeket telepítettek, fölújították a gépjárműparkot. A korszerűsítésekkel párhuzamosan mindkét társaság működését átszervezték, ennek eredményeként az elmúlt évet előzetes adatok szerint együtt 853 millió forint forgalom mellett 81 millió forint mérleg szerinti eredménnyel zárták. A korábban összesen 250 főt foglalkoztató cégek létszáma 115-re csökkent. Megszüntették az ÉT Rt. győri székhelyét, csökkentették az adminisztrációt. Mindkét cég központját a Zalaegerszeg közeli Teskándra helyezték. A gyárak forgalma a privatizáció előtt félmilliárd forint volt, külföldre nem termeltek. A privatizáció óta számottevő arányban külföldi piacokra kezdtek szállítani. A teskándi gyár termelése 10 százalékát Horvátországba, Szlovéniába szállítja, Kisbér forgalmának 30 százaléka szlovákiai export (a pannonhalmi gyár kizárólag belföldre szállít). Az idei értékesítés volumencsökkenése mellett a vezérigazgató azt reméli, hogy az exportarányok lényegesen nem módosulnak. CZÖVEK OLIVÉR