Tavaly év elején még nem volt ritka a 25-30 százalékos kamattartalom sem. A kamattartalmak további emelkedését akkor a részvény-BUX hedge-pozíciók nyitása akadályozta meg. A jelenlegi helyzet ugyanakkor már lehetőséget biztosít az előbbihez hasonló, ám fordított irányú pozíciók felvételére. A fordított BUX-részvény fedezeti pozíció lényege az, hogy a BUX-kosár összetételéhez hasonló, vagy azzal megegyező részvényportfólióval rendelkező befektető a prompt piacon pénzzé teszi részvényeit. Majd ezzel egyidejűleg hasonló értékben nyit vételi indexpozíciót, illetve a részvényeladásból befolyó összegből - a nyitott pozíciókon felmerülő esetleges veszteség finanszírozásához szükséges készpénzállomány megtartása mellett - a határidős pozíció lejáratával egyező lejáratú állampapírt vásárol. A konstrukciót megvalósító befektető implicite feltételezi, hogy az adott lejáratig emelkednek a részvényárfolyamok, de legalább azzal a feltételezéssel él, hogy addig mindenképpen megtartaná részvényeit. A fordított hedge megvalósításának feltétele az, hogy az adott határidőre - a költségeket is figyelembe véve - alacsonyabb legyen a határidős indexjegyzésbe épített kamattartalom, mint az ugyanilyen lejáratú diszkontkincstárjegy hozama. Ez lényegében azt jelenti, hogy a piac az adott lejáratig kisebb emelkedést vár a részvényektől, mint ugyanerre a lejáratra a diszkontkincstárjegyek hozadéka. Az értéktőzsde határidős indexpiacának likviditását figyelembe véve erre az egyetlen elképzelhető határidő az idei decemberi termin. Erre a terminre a jegyzésbe épített kamattartalom tegnap 10,5 százalék volt. A december 15-én lejáró diszkontkincstárjegyeket tegnap a féléves aukciós átlagárfolyamon, 93,0972 százalékos árfolyamon lehetett vásárolni. Ezzel a diszkontkincstárjegyek (DKJ) hozama 14,87 százalék volt. A fordított részvény-BUX hedge megvalósításával a DKJ-hozam és a határidős BUX kötési árfolyam kamattartalmának eltérését lehet "megfogni". A különféle jutalékok és a határidős pozíción keletkező potenciális veszteség finanszírozása miatt cashben hagyott összeg kamatvesztesége csökkenti ezt az eredményt. Éves hozamra vetítve ezek összesen elérhetik a 2 százalékot. A jelenlegi helyzetben tehát a nagyjából 4 százalékos kamatkülönbözettel éves szinten 2 százalékos extra hozamot lehet elérni fordított hedge pozíció felvételével. A táblázatban két, kezdetben (június 9-én) egyezően 100 millió forintos portfólió értékének alakulását kísérhetjük figyelemmel december 15-éig négy különféle esetben. Az egyik portfólió a BUX-kosárral megegyező arányban részvényeket tartalmazott egészen december 15-éig. Értelemszerűen ennek a portfóliónak az értékét egyedül a BUX értéke határozza meg és nincsenek jutalékköltségek. A másik portfólió 90 millió forint értékű, december 15-én lejáró diszkontkincstárjegyből (9712 darab tízezer forint névértékű DKJ 93,0972 százalékos árfolyamon), 10 millió forint (pontosan 9,58 millió) készpénzből és 134 kontraktus 6695 ponton nyitott decemberi long BUX-ból áll. Az A esetben azzal a feltételezéssel éltünk, hogy december 15-én, a decemberi BUX lejáratának napján a decemberi határidős BUX tegnapi - nap közben önkényesen megválasztott -, 6695 pontos értékén áll majd a tőzsdeindex. A B esetben feltételeztük, hogy decemberben a tegnapi értékén lesz a BUX. A C esetben jelentős növekedés, a D esetben pedig a jelentős csökkenés esetét vizsgáltuk. A táblázatból látszik, hogy a fedezeti portfólió minden esetben jobb eredményt hozott, mint a tisztán részvényekben tartott. Ez még abban az esetben is így volt, amikor mindkét portfólió veszített értékéből (D eset). Lapunk információi szerint mostanában volt példa a fentihez hasonló "fordított hedge" konstrukció megvalósítására a gyakorlatban, ám az távolról sem terjedt el olyan mértékben, mint a korábban divatos részvény-hedge pozíció. RÓNAI BALÁZS