December 6-ára halasztotta el az ítélethirdetést a Legfelsőbb Bíróság abban a közigazgatási perben, amelyet a VPOP mintegy 20 milliárd forint megfizetése iránt indított az egykor jelentős olajcég, a Kordax Rt. ellen. Az ügyben már született jogerős döntés, ebben a bíróság a vámhatóság javára döntve el a jogvitát a Kordaxot több milliárd vám és fogyasztási adó megfizetésére kötelezte, ez ellen azonban a cég felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A jogerős döntés szerint a VPOP jogszerűen járt el, amikor felülvizsgálta a cégnek adott vámkedvezményeket. A Kordax ugyanis az országból kivitt kőolajat passzív bérmunkában dolgoztatta fel a szomszédos országokban, az így visszaszállított üzemanyagot pedig nem terhelte adófizetési kötelezettség. A felperes azonban úgy találta: egyrészt ez már importnak minősül, azaz adókötelezettség vonatkozik rá, másrészt sokkal több készterméket hoztak vissza az országba, mint ami a ténylegesen kiszállított nyersanyagból kinyerhető volt. A közigazgatási perrel párhuzamosan a Kordax alapítója, Kelemen Iván és több munkatársa ellen csempészet vádjával büntetőeljárás is folyik. Itt az ügyészség azt állítja, hogy Kelemen és társai valótlan tartalmú vámáru-nyilatkozatot nyújtottak be a hatóságoknak s ezzel különösen nagy kárt okoztak az államnak. Az okozott kár nagyságáról eltérő értesülések láttak eddig napvilágot, ám információink szerint a december 20-án kezdődő büntetőperben mintegy 3 milliárdos összeg szerepel. Drávucz Péter