Az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága hétfő esti, lapzártánk utáni ülésén a kormánypárti és az ellenzéki képviselők - a két MDF-es honatya, Font Sándor és Medgyasszay László tartózkodása mellett - 13-13 arányban szavaztak arról a törvényjavaslatról, amely a kormány szándéka szerint rendezte volna a mezőgazdasági szövetkezetek külső üzletrész-tulajdonosainak kifizetését (NAPI Gazdaság, 2000., december 4., 7. oldal). A bizottság ma újra tárgyal a javaslatról, miután azt a kormány tegnap némileg módosította, az MDF szándékai szerint. Csatári József, a bizottság kisgazda alelnökének reményei szerint ezek után ma nem lesz akadálya a javaslat megszavazásának. A módosított javaslat három kifizetési módozatot tartalmaz. Az első alapján az 1992-es állapot szerinti külső üzletrészeseket kellene kifizetni, s ehhez az állam segítséget adna a szövetkezeteknek hitelfolyósítással, amit a privatizációs bevételekből fedeznének. A második kifizetési móddal a szövetkezeteknek állami segítség nélkül kellene rendezniük az 1992 után, 1999. december 31-ig alanyi jogon külső üzletrészhez jutottak helyzetét, a harmadik viszont azokra vonatkozna, akik vásárlással, esetleg spekulatív céllal jutottak szövetkezeti külső üzletrészhez. Ez esetben sem a szövetkezeteknek, sem az államnak nem lenne kötelező kifizetniük, illetve megváltaniuk a külső üzletrészek értékét, erre csupán lehetőség lenne a szövetkezet fizetőképessége szerint. A kormány korábbi javaslata szerint a vásárlással tulajdonhoz jutottakat is kötelező lett volna kifizetniük a szövetkezeteknek. A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) a fentiek szerint 35 milliárd forintra becsüli a kárpótlás összegét, nem számolva a nem alanyi jogon üzletrészhez jutottakkal. A kormány által támogatott változat szinte teljesen megegyezik az MDF javaslatával - mondta lapunknak Font Sándor. Szerinte a tegnapi kormányülésen hozott döntés az MDF tartózkodását igazolta. Így ugyanis megszűnhet az 1992-ben nevesített és az 1992-1999 vége között alanyi jogon külső üzletrészhez jutott tagok közötti megkülönböztetés. B. H. P.-L. L.