Ismételten szigorú kritikával illette az ÁSZ a helyi önkormányzatok gazdálkodásának szabályszerűtlenségeit. A helyi és a kisebbségi önkormányzatok tavalyi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről szóló, összes önkormányzatra kiterjedő jelentésben felrótt hibák lényegében évek óta ugyanazok: a költségvetési rendeletek nincsenek összhangban az államháztartási törvényben foglaltakkal, a zárszámadási rendeletek nem nyújtanak kellő tájékoztatást a települések pénzügyi helyzetének reális megítéléséhez. A számvevők szerint a települések nem tesznek maradéktalanul eleget az önkormányzati törvényben foglaltaknak, amiben a költségvetési tervezésen túlnyúló gazdasági program megalkotását írják elő a helyhatóságoknak. A jelentés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági program időintervallumára, tartalmára nincs törvényi előírás, ami nehezíti az önkormányzatok munkáját. A több évre szóló tervezés hiánya főként a 2000 lakosúnál kisebb településekre jellemző. A költségvetésekkel kapcsolatban megállapítják, hogy a tervezést általában a kellő előrelátás jellemzi, ennek ellenére a bevételi források nem minden esetben biztosítják a kiadások finanszírozását. A tervezési hiányosságok közt említik, hogy a vizsgált önkormányzati körben rendeleti szinten nem foglalkoztak az esetleges bevételi többlet felhasználásának, az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának szabályaival. A települések ügyeltek arra, hogy a vagyonhasznosításból származó bevételeiket elsődlegesen az önkormányzati vagyon gyarapítására fordítsák. A vagyonnövekedés belső forrása elsősorban a részesedések, értékpapírok és a korábban érték nélkül nyilvántartott vagy jelentéktelen könyv szerinti értékű, de valójában számottevő értékkel bíró ingatlanok (földterületek, önkormányzati lakások) értékesítéséből származott. Ezen túl forrást biztosítottak még a címzett és céltámogatások, az állami pénzalapok, valamint kisebb részben a hitelek. A vizsgált időszakban legdinamikusabban a nagyközségek befektetett eszközállománya növekedett a támogatások segítségével végrehajtott közműberuházások révén. (NAPI)