Az 1237 magyarországi lakásszövetkezetből 904 tagja a LOSZ-nak. A szövetség emellett 267 társasház érdekképviseletét is ellátja, érdekkörébe 237 ezer lakás tartozik, az összes regisztrált lakás mintegy 10 százaléka. Farkas szerint a magyar lakásszövetkezeti modell speciális, mert a lakások a tagok tulajdonában vannak, így a gazdálkodó szervezet vagyona nem forgalomképes, ami a hitel felvételét is megnehezíti. A nyugati országokban a lakások a szövetkezetek tulajdonát képezik, a tagoknak pedig örökös, vagyoni értékű joguk van. A tagok a bruttó építési költség 15 százalékával járulnak hozzá az építéshez, ennek fejében szereznek vagyoni jogot, amely örökölhető vagy visszaadható a szövetkezetnek. Ennek a modellnek a magyarországi bevezetését kezdeményezte a LOSZ, amit a kormány elfogadott. A július 1-jén hatályba lépő, a lakástámogatási feltételeket módosító kormányrendelet már a bérlakásépítést is lehetővé teszi a lakásszövetkezeteknek, amihez a kiemelt kamattámogatást is igénybe vehetik. A szövetkezeti hitelfelvételnél a felépítendő ingatlan a jelzálog alapja. A lakásszövetkezeti használati jogon alapuló építés finanszírozása azonban nem oldható meg jól átgondolt állami és önkormányzati támogatás nélkül. Csupán az építkezés támogatása nem elég, a majdani bérleti díjaknak ugyanis fedezniük kell a jelzáloghitel törlesztését, valamint az üzemeltetési, felújítási költségeket is, ami piaci lakbéreket feltételez. Ezek megfizetéséhez a tagoknak további - egyénenként eltérő mértékű - segítségre van szükségük - mondta Farkas. A LOSZ szerint a program támogatásába a központi és helyi költségvetés mellett a munkáltatókat is be lehet vonni. Az idén legfeljebb néhány minta értékű projekt elindítása képzelhető el, az első kulcsátadásra legkorábban másfél év múlva kerülhet sor. A kormány az idei költségvetésből 2 milliárd forintot szán a bérlakásépítés támogatására, ami alapján a kormánykoncepcióban szereplő 10 ezer új bérlakással szemben legfeljebb ezer megépítésének van realitása. Magyarországon a lakásállomány szinten tartásához évente legalább a meglévő lakások 1 százalékával megegyező számú - mintegy 40 ezer - lakást kellene építeni, ám az utóbbi években ennek a számnak átlagosan a fele épült fel. B. ZS.