A tapasztalatok szerint a megyei területfejlesztési tanácsok ott képesek sikerrel ösztönözni a befektetéseket, ahol már kialakult a gazdasági tevékenység - elsősorban a feldolgozóipar - viszonylag sűrű hálózata - állapítja meg Szalavetz Andrea, a Világgazdasági Intézet kutatójának elemzése. A fejletlenebb térségek a rendelkezésre álló területfejlesztési forrásaikat inkább az infrastruktúra javítására fordítják, ám az ehhez fűzött remények gyakran nem teljesülnek. Néhány helyen az újonnan betelepülő vállalatok maguk is hozzájárulnak a működésüket elősegítő infrastrukturális fejlesztésekhez. A lényeg nem önmagában a jobb infrastruktúra, hanem az elérhetőség és az összeköttetés - véli a kutató. A tapasztalatok szerint óvatosan kell kezelni a munkahely-teremtési pályázatok keretében a cégek foglalkoztatásának javítását. A területfejlesztési tanácsok előszeretettel fordítják forrásaik jelentős részét az ilyen támogatásokra, ám a magasabb munkanélküliségű régiókban többször előfordult, hogy egyes - támogatott - cégek nem voltak képesek a vállalt mértékben növelni a munkaerő-állományukat, mivel a helyi munkanélküli-központok nem tudtak megfelelő számú és képzettségű munkaerőt közvetíteni számukra. Ezek a cégek csak úgy tudták termelésüket a kívánt mértékben bővíteni, hogy a konkurens vállalatoktól csábítottak el alkalmazottakat, illetve jelentős mértékben növelték a bérszínvonalukat. D. L.