Hálózatelemzés: szemléletváltás a piaci előrejelző modellek terén

A vállalkozások viselkedését, piaci megítélését nagyban befolyásolják ügyfeleikkel, illetve az ügyfélkörön kívüli szereplőkkel fenntartott kapcsolataik. Egy újonnan indított cég természetesen kifejezetten nagy kockázatot hordoz, ha alapítói felszámolási vagy csődeljárásban, illetve csalási ügyben korábban már érintettek voltak. Egy másik, pozitív példát is vegyünk: az a vállalat, amelynek ügyfelei vettek már igénybe innovatív befektetési termékeket, nagyobb eséllyel lesznek fogékonyak hasonló termékekre.
Diószegi József, 2011. március 17. csütörtök, 23:00
Fotó:

A hálózatelemzés tehát kifejezetten hasznos eszköz lehet számos esetben, így például
o az értékesítés (döntési centrumok meghatározása)
o a csalásfelderítés (csalásterjedés)
o a kockázatkezelés (early warning, hálózatalapú scoring)
o a behajtáskezelés (körbetartozási láncok)
o a tervezés (bevételmargin-tervezés hálózati
szimulációval) terén.


A kapcsolati hálózat létrehozása:
A hálózatelemzési munka egyik kulcspontja, hogy milyen összefüggések alapján kapcsolunk össze két csomópontot. Ezt természetesen mindig az adott pontos cél határozza meg, de nagy általánosságban igaz, hogy az alkalmazott hálózatépítő kapcsolatok közül a következők a leggyakoribbak.


Belső források:
o (számla)tranzakciók: az adattárházakban vagy számlavezető rendszerekben tárolt tételes tranzakciós adatok hordozzák az egyik legfontosabb információt, a pénz útját;
o (kár)eseményben való közös részvétel: a káreseményekben, csalásokban való együttes részvétel olyan kapcsolatot teremt az egyes résztvevők között, amely
o kimutathatóan hajlamosít a csalárd elkövetés terjedésére;
o további adatok: defualtos és csalárd ügyletek szereplői, hitelügyletben történő közös szereplés (adóstárs, közös biztosíték stb.), rögzített vevő-beszállító kapcsolatok, ügyintézők személye, termékértékesítések, szerződés/kötvény együttes alanyai stb.


Külső források:
o céges törzsadatok: a törzsadatbázisok nemcsak a cégek adatait tartalmazzák, hanem a tulajdonos, illetve tisztségviselő személyekét is. A törzsadatok nagy előnye, hogy teljeskörűen hozzáférhetők, nem csak az ügyfeleire korlátozódnak;
o riasztási listák: Központi Hitelinformációs Rendszer, csődeljárás alá került cégek, felszámolásra került cégek. Ezen adatok kulcsjellemzője, hogy a legaktuálisabb információkat szolgáltatják, amelyekből kiindulva következtetéseket vonhatunk le a hálózat többi tagjaira.
A kapcsolati hálózat a megszokott adatkezelő eszközökkel jól felépíthető és karbantartható.
A pontosság biztosításához rendszeres (legalább havi, de inkább heti) frissítése ajánlott.


Vizualizáció: a láthatóvá tett adat
A kapcsolati adatok kiaknázására sokszor elegendő lehet az egy-egy ügyfél környezetét bemutató vizualizáció. Máskor a hálózati kapcsolatok segítségével súlyozott vagy újraszámolt mutatók, score-értékek megjelenítésére vagy továbbadására van szükség, ami akár a hagyományos kiaknázási módszerekkel is lehetséges.
Mindezekről és a hálózatelemzés szoftveres támogatásáról bővebben a 2011. április 6-ai IQSymposiumon hallhatnak.

HOZZÁSZÓLÁSOK