A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet kimondja: a rozsdaövezeti akcióterületek fejlesztésének elősegítése érdekében - a rendeletben meghatározott feltételekkel - a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatásként adó-visszatérítési támogatás vehető igénybe. A támogatás olyan lakás vásárlása esetén igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes (magán) személy részére való értékesítés céljára épített vagy építtetett, és az igénylő részére értékesített.

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

 

  • az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása,
  • a lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel feltüntetésre került
  • és az igénylő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése megtörtént.

 

További feltétel, hogy a számlát ez év szeptember elseje után állítsák ki.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni elektronikusan, postai úton, vagy pedig a kormányablakoknál személyesen.

A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat:

 

  • adásvételi szerződés,
  • számla,
  • a teljes vételár kiegyenlítésének igazolására az eladó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata és
  • végleges használatbavételi engedély.

 

A támogatás iránti kérelmeket – a beérkezés sorrendjében – a MÁK a beérkezést követő 30 napon belül bírálja el. Ha a MÁK az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja - a megítélt támogatás összegétől függetlenül - támogatói okiratot állít ki. A MÁK a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára.

A Napi.hu májusban írt arról, hogy nagy csinnadrattával harangozta be a kormány azt a tervét, hogy Budapesten a hatalmas rozsdaövezeti területeken elképesztő ingatlanfejlesztéseket indít. Javaslatokat várnak, hogy mi épüljön, de egyelőre nem kaptak. A Fővárosi Önkormányzat barna mezős kataszterében összesen 2945 hektár, azaz több, mint 4200 focipályányi elhagyatott gyártelep, régi vasúti üzem és bánya szerepel.