A lakásszövetkezeteknél nem automatikus a rezsicsökkentés

A rezsicsökkentés nem jelenti automatikusan a havi fizetendő költségek 10 százalékos csökkentését a lakásszövetkezeteknél - hívja fel tagjai figyelmét a Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége (LOSZ) elnöksége. A szervezet szerint a fenntartási költség a rezsicsökkentés mellett is növekedhet.
Napi.hu, 2013. október 17. csütörtök, 12:20
Fotó: Napi.hu

Gyakori kérdés, hogy miként kell a lakásszövetkezetek és társasházak esetében a rezsiköltség csökkentésből adódó költségcsökkentést a tagi, tulajdonosi havi fizetési kötelezettségeknél érvényesíteni, annak mértékét megjeleníteni. A rezsicsökkentés ugyan érvényre jut a lakásszövetkezetekhez, társasházakhoz beérkező számlákban, de szükséges kihangsúlyozni, hogy a kormány rezsidíj csökkentési intézkedése nem terjed ki a lakásszövetkezetekre, társasházakra, azaz a közgyűlések által megállapított, általában egy évre szóló, de összegszerűségében havi szintre egyenlő arányban felosztott fizetési kötelezettséget gyakorlatilag nem lehet a 10 százalékos rezsidíj csökkentési mértékkel csökkenteni - írja közleményében a LOSZ.

Tényként kell kezelni, hogy a lakásszövetkezetek, társasházak vezető tisztségviselőinek nem a kormány rezsidíj csökkentését kell végrehajtaniuk, hanem eleget kell tenniük a rezsidíj csökkentésből adódó tagi, tulajdonosi fizetési kötelezettségre is kiható, e házkezelő szervezetekhez beérkezett számlákban szereplő rezsidíj csökkentés érvényesítésének - olvasható a LOSZ közleményében.

A fenntartási díjat évente egyszer állapítják meg

A lakásszövetkezeteknél a tagoknak, nem tag tulajdonosoknak havi fenntartási (üzemeltetési és felújítási) díjat, a társasházaknál a tulajdonosoknak ugyancsak havonta közös költséget kell fizetniük. Ennek nagyságrendjét az adott házkezelő szervezet közgyűlése, egy beterjesztett költségvetési előirányzat alapján állapítja meg a kialakult gyakorlat szerint általában évente egyszer, a tárgyév május 31-ig (társasházaknál csak a közgyűlés, lakásszövetkezeteknél a küldöttgyűlés is jogosult erre).

Ebből az adódik, hogy a havonta beérkező számlákon nem tudják a lakásszövetkezetek, társasházak közvetlenül érvényesíteni a kimutatott rezsicsökkentést, mert ehhez alapvetően minden hónapban gyűlést kellene tartaniuk, persze evvel egyidejűleg a könyvelőknek is nem kis munkát adva.

A rezsi csak egy eleme a költségeknek

Fontos tudni, hogy a lakásszövetkezetek, társasházak tagjai, tulajdonosai által fizetendő, közgyűlés által megállapított havi fenntartási fizetési kötelezettségnek (költségeknek) csak egy összetevője, egy eleme a kormányzati intézkedések körébe tartozó rezsidíj csökkentésre vonatkozó közszolgáltatások díja. Ennek az értelmezéséhez feltétlenül tisztázni szükséges a "fenntartásnak", mint gyűjtőfogalomnak a jelentését, amely magában foglalja az ingatlan üzemeltetését, karbantartását és felújítását is. Ezek költségei tehát mindenképpen a tagi, tulajdonosi havi fizetési kötelezettség részét képezik.

Nem csak csökkenteni, hanem emelni is lehet

Mindezekből adódóan, ha a karbantartási, üzemeltetési, személyi jellegű, anyag jellegű szolgáltatások, a közüzemi szolgáltatások költségei a tervezetthez képest eltérnek (csökkenek, vagy növekednek), akkor a 10 százalékos rezsidíj csökkentéssel ezt összevetve belátható, hogy ez már nem biztos, hogy megfelelne az egyszerű 10  százalékos csökkentési mértéknek. Ebből az adódhat, hogy amíg rezsidíj csökkenésről beszélünk, addig ez matematikailag csökkenést, vagy növekedést is eredményezhet, vagyis nemcsak csökkenteni, de lehet, hogy mégis emelni kell a havi befizetési kötelezettségeket. Ezt figyelembe véve kell kidolgozni a javaslatot a következő évi kalkulációra, legelőbb 2014. év első negyedévében - figyelmeztet a LOSZ.

A lakásszövetkezetek, társasházak  akkor járnak el helyesen, ha a közszolgálati számláikból (víz, gáz, villamos energia, stb. külön-külön) a kimutatott rezsidíj csökkentési összegeket gyűjtik, éves szinten összesítik és a - 2014. május 31-ig megtartásra kerülő - beszámoló közgyűlések elé terjesztendő költségelőirányzatnál ennek mértékét figyelembe véve tesznek javaslatot a tárgyévi tagi, tulajdonosi havi fizetési kötelezettség új összegére. Ekkor válik véglegesen és egyértelműen nyilvánvalóvá, hogy a rezsiköltség csökkenés a megállapítandó új havi fizetési kötelezettségre milyen hatással, csökkenően, vagy növekvően hat.

Reális számátásokat kell végezni

A LOSZ elnöksége a rezsidíj csökkentés érvényesítése érdekében ajánlja, hogy a lakásszövetkezetek igazgatóságai, a társasházak közös képviselői egy megfontolt, jól előkészített költségvetést tárgyaló közgyűlést hívjanak össze a következő év tavaszán. Reális számításokat végezzenek, ügyelve arra, hogy az épületek fenntartását szolgáló havi fizetési kötelezettségek ismételt és új összegének megállapítása továbbra is folyamatosan biztosítsa a megfelelő anyagi biztonságot, a szükséges üzemeltetési és felújítási munkák pénzügyi fedezetét.

 

 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK