A Magyar Közlönyben megjelent határozat "a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése és az atlétikai központ megvalósítása érdekében szükséges további feladatokról" címet viseli. Ebben a kormány "elfogadja és támogatólag megerősíti" a Fővárosi Közgyűlésnek a világbajnoksággal kapcsolatos hét határozatát.

Előtte azonban púderez kicsit a kormány, amikor azt írja a határozatban: üdvözli azt, hogy a közgyűlés egyhangúlag támogatja az Atlétikai Világbajnokság megrendezését és az atlétikai központ megvalósítását, továbbá a közgyűlés javaslatai egybeesnek a kormány által korábban - az Egészséges Budapest Programhoz kapcsolódóan, valamint más döntéseiben - kifejezett kormányzati szándékokkal.

QP | Quality Placement

A közgyűlés feltételeiről egy szó sem esik a határozatban, viszont a kormány felkérte abban Budapest főpolgármesterét, valamint a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost - mint a szervezőbizottság elnökét és a világbajnokság előkészítésének és megvalósításának kormányzati felelősét -, valamint a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét, hogy közös levélben tájékoztassák a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezéséhez szükséges támogatás meglétéről és az atlétikai központ megvalósításáról.

Ennyi a kormányhatározat, amely csak szám szerint hivatkozik a Fővárosi Közgyűlés határozataira. Következzenek a határozatok, amelyek a főváros feltételeit tartalmazzák:

- az Észak-Csepelen és Dél-Ferencvárosban körülhatárolt területen egy kizárólag atlétikai világverseny lebonyolítására alkalmas stadion helyett nyílt, lakossági tömegsport igények kielégítésére is alkalmas és kulturális események befogadására is képes, hosszú távon fenntartható, a zöld szempontokat maximálisan érvényesítő rekreációs célú közpark (Ferencvárosi Szabadidős és Sportpark) részeként épüljön meg a világbajnokság megrendezésére is alkalmas atlétikai központ, a tisztességes piaci verseny és a legteljesebb átláthatóság biztosítása (valamennyi polgári jogi szerződés megkötést követő közzététele) mellett,

- az Egészséges Budapest Program keretében a kormány - a fekvőbeteg-ellátásban tervezett fejlesztéseken felül - legalább 50 milliárd forintot fordítson a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott egységes szempontok figyelembevételével a kerületi önkormányzatok egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztéseinek támogatására,

- a Budapesti Nagyerdő első fázisaként a Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósuljon legalább 100 hektár minőségi zöldfelület, illetve a területen ne épüljön más olyan sportlétesítmény, amely elsősorban az élsport igényeinek kielégítését szolgálja, továbbá történjen meg a korábbi természetkárosítás helyreállítása érdekében a ráckevei Duna-ág teljes revitalizációja és mederkotrása,

- a fővárosi beruházásokra, különösen a fővárosi közlekedés fejlesztésére vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat és a kormány között hatályban lévő megállapodásokban vállalt kormányzati kötelezettségek maradéktalan teljesítését a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai világbajnokság megrendezésének támogatásához elengedhetetlennek tartja,

- induljon el a Budapest Diákváros Program megvalósítása, és ehhez kapcsolódóan induljon el a jelenleg a lakosság által nem használható, elhanyagolt barnamezős területek revitalizációja, melynek részeként elsődleges cél a diákok számára elhelyezést és szükséges infrastruktúrát biztosító kollégiumi diákváros kialakítása, valamint a környék funkcionális megújítása érdekében új közintézmények létrehozása,

- Ferencváros Önkormányzatának fejlesztési igényei megvalósításra kerüljenek,

- a felsorolt közgyűlési határozatokban szereplő szempontoknak nyilvános kormányhatározatban történő megjelenítését még ebben az évben.