A lízingcég két ingatlant adott lízingbe a fejlesztő cégnek 1,3 milliárd forintért, amely azokat összevonta, majd egy 900 fős kollégiumot kezdett építeni, az immár egységes telken. Amikor a kivitelező 40 százalékig jutott az építésben, az ingatlanfejlesztő leállította az építést, mivel elfogyott a pénze. Nem fizette tovább a lízingdíjat sem, ezért a lízingcég a telket visszavette, majd eladta 642 millió forintért.

Kisvártatva a fejlesztő csődöt jelentett, elindult a felszámolása, a kivitelező be is jelentette a felszámolónak a ki nem fizetett 1,5 milliárd forintos követelését és egyúttal pert indított a lízingcég és annak vevője ellen, mondván, hogy azok elvonták az ő fedezetét. A perben a szakértő a kivitelező addigi munkáját 1,3 milliárd forintra értékelte, így ő maga is lecsökkentette a 1,5 milliárdos követelését erre az összegre.

Nem jár semmi

Az első fokú bíróság úgy vélte, nem történt fedezetelvonás, a kivitelezőnek nem jár semmi. Ez ellen persze a kivitelező fellebbezett, de a másodfokú bíróság is erre az álláspontra helyezkedett. Így került az ügy felülvizsgálatra a Kúriához.

A legfőbb bírói fórum ellenben megállapította: amikor a lízing cég 642 millióért eladta a telket és a 40 százalékban kész épületet, akkor a lízingcég és a vevő ingyenes előnyhöz jutott. A telek értéke a lízingszerződés megkötésekor 1,3 milliárd forint volt. A Kúria ezt az értéket fogadta el a per keletkezése kori időpontra is.

Amikor a lízingcég a telket visszavette, hozzájutott ehhez az értékhez, plusz még a 40 százalékban kész épülethez is. Az épület értékét a szakértő ekkor már csak 1,1 milliárdra tette. Ha ezt hozzáadjuk a telek értékéhez, akkor 2,4 milliárd forint jött ki. Ezt az értéket adta el a lízingcég a vevőjének 642 millió forintért.

A Kúria lépett

Miután az ingatlanfejlesztő a telek visszavételekor 1,7 milliárddal tartozott a lízingcégnek, ha tisztességesen elszámolnak, akkor 700 millió forintot kellett volna utalnia a lízingcégnek a lízingbe vevő részére, aki ebből - legalább részben - kifizethette volna a kivitelezőt.

Ezt most a Kúria tette meg helyette, úgy, hogy kimondta: a 700 milliót közvetlenül a kivitelezőnek fizesse ki a lízingcég. A kivitelező tehát - legalábbis a legutolsó szakvéleménybe foglaltak szerint - így is 400 milliót bukott a munkán.