Az utóbbi évek legjelentősebb fővárosi ingatlanfejlesztésének indult az Akadémia Park. A hűvösvölgyi, egykori hadapród iskola területére irodákat, sport- és szórakoztató létesítményeket és parkot  tervezett a beruházó SCD, de a válság miatt ez meghiúsult, és a cég a felszámolás sorsára jutott. Ezt követően tavaly ősszel az év ingatlanüzletét kötötte meg a felszámoló, amikor az értékes, 12 hektáros területet eladta egy svéd projektcégnek 10,1 milliárd forintért. A vételár azonban nem folyhatott be, mert az önkormányzat a szerződés aláírását követő napon (!) változtatási tilalmat léptetett életbe a területre.

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az Akadémia Park területén semmiféle építkezést-fejlesztést nem lehet kezdeni, még olyat sem, amelyet a II. kerület  rendezési tervben rögzített, s amelyet a korábbi befektető elfogadott. A vevőjelölt írásban is vállalta, hogy e tervek szerint folytatja  a beruházást, vagyis elfogadta a kerületi vezetés által korábban megszabott szigorú feltételeket - ám ez utóbbi váratlan lépésével meghiúsította a beruházást és a terület értékesítését is.

A vevő ugyan kötelezettséget vállalt arra, hogy a 10,1 milliárdos vételárat 2013. év végéig átutalja a felszámoló cégnek, de ez nem történt meg. Ez érthető is, hiszen hiába vállalta az önkormányzat által elfogadott korábbi tervek megvalósítását, egy kapavágást sem tehetne a területen. Ezért dugába dőlhet az ingatlanüzlet és végső soron a nagyszabású fejlesztés is. (A kerület véleményét ezzel kapcsolatban cikkünk végén olvashatja.) A Hűvösvölgy legszebb részén levő hatalmas területen így elvileg csak a már megépült/felújított két felújított irodaépület - az Officinum és Trafó irodaház - maradhatna fenn, minden további terv egyelőre csak álom.

A tavaly összel kialakult furcsa helyzetet sem a felszámoló Cash&Limes Zrt., sem a vevő - a svéd-orosz projektcég - nem érti, s ez utóbbi addig nem akar fizetni, ameddig a tilalom érvényben van. A zátonyra futott üzlet legnagyobb kárvallottja kétségtelenül az OTP Bank és az MKB Bank. Ezek együttesen 16 milliárd forintnyi hitelt nyújtottak a most felszámolás alatt levő beruházásnak, az Akadémia Park Kft.-nek. A II. kerület egyébként 6,819 milliárd forintot fizetett az államnak  a páratlanul értékes az egykori kadét-, vagy más néven hadapród iskola (Akadémia Park) területéért, majd ezt a fejlesztő SCD-cég 6,851 milliárdért vette meg ezt tőlük. A II. kerület ötszázalékos üzletrészt szerzett a projektcégként létrehozott kft.-ben, ráadásul a 99 évre használati jogot kaptak a telken álló lovardára is.

A beruházással kapcsolatos kérdéseinkre a II. kerület vezetése közleményben reagált. Ennek teljes terjedelmű szövegét az alábbiakban olvashatják:

"Az Akadémia Park az elmúlt évek egyik legjelentősebb fejlesztési elképzelése kerületünkben, amelynek számtalan a szűkebb és tágabb környezetet érintő hatása van. A területre kialakított szabályozási terv elfogadását közel két éves egyeztetés előzte meg, amelynek során megszületett egy olyan koncepcióterv, amely egyszerre vette figyelembe az önkormányzati és a beruházói igényeket, és a közvetlenül érintett lakosság számára is elfogadható volt. Ennek keretében az akkori beruházó településrendezési szerződést kötött mind a II. kerületi, mind a fővárosi önkormányzattal. Ezen szerződésekben a tulajdonos egyrészt vállalta mindazon közlekedésfejlesztési beruházások megvalósítását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kialakuló új városközpont ne lehetetlenítse el a kerület közlekedését, másrészt azt, hogy a tervezett létesítmények a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelve, a legkisebb környezetterhelést megvalósítva épülnek meg. Saját forrásból vállalta továbbá a tulajdonában lévő ingatlannal szomszédos lakótömb önálló energiaellátásának megteremtését, amely a közműbekötések rendezésén túl energiakorszerűsítést is magában foglalt. Az előkészületi szakasz lényeges elemei voltak az ismétlődő lakossági fórumok is. Mindennek eredményeként az elkészült koncepcióterv szerves egészként kezelte a szűken vett fejlesztési területet, a környező közterületeket és a tágabban értelmezett környéket is.

Mindez azt jelenti, hogy a szabályozási terv elemeinek betartása önmagában még nem biztosítéka annak, hogy a területen a korábbi - az önkormányzattal és a lakossággal is egyeztetett - fejlesztés fog megvalósulni.

A terület adásvételéről önkormányzatunk is sajtóhírekből értesült, a vevő fejlesztési elképzeléseiről a kerületnek így semmilyen tudomása nem volt és jelen pillanatban sincsen.

Tekintettel a terület kiemelt jelentőségére és a jövőbeni fejlesztések kiterjedt hatásaira az önkormányzat átmeneti változtatási tilalmat rendelt el az érintett ingatlanokra. Az intézkedés célja az, hogy az új tulajdonos elképzeléseinek megismerése, a jogi garanciák megteremtése és a lakosság részletes tájékoztatása előzze meg a beruházás megkezdését. Az önkormányzat továbbra is támogatja a terület pozitív irányú fejlesztését, ám - ahogyan korábban is - ezt kizárólag széleskörű egyeztetések lefolytatása és a lakosság folyamatos tájékoztatása mellett tudja elképzelni.

A kerület résztulajdona az eredeti projektcégben a fenti szempontok érvényesítésének biztosítéka volt, amely azonban sem befektetéssel, sem pénzügyi részesedéssel nem járt. Következésképpen az önkormányzatot kár a korábbiakban sem érhette és a jövőben sem érheti. A projekt megvalósulását követően a résztulajdont a többségi tulajdonos kivásárolhatta volna, így elmaradt haszonról esetleg lehet beszélni, ez azonban a cég felszámolásához köthető, és független a jelenlegi adásvételtől.

Amennyiben a vevő a fenti előzmények és az azokból származó kötelezettségek ismeretében és azok teljesítésének szándékával tett vételi ajánlatot, úgy az önkormányzat által megkívánt egyeztetések nem sértenek üzleti érdekeket, és csupán formai kérdésnek tekinthetőek. Bízunk benne, hogy mielőbb sor kerülhet ezen kérdések tisztázására és az Akadémia Park sorsának megnyugtató rendezésére."