Ellentmondásos adatok jöttek az építőiparból

Két havi csökkenés után decemberben 2 ponttal felfelé korrigált a GKI építőipari bizalmi indexe. A termelés és a rendelésállomány megítélése javult, a foglalkoztatási várakozások romlottak - derül ki a GKI elemzéséből. Az index értéke az év során hullámzott, mozgása nem mutatott határozott tendenciát.
Napi.hu, 2015. december 19. szombat, 14:20
Fotó: Napi.hu

A GKI felmérése szerint az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése decemberben lényegesen javult az előző hónaphoz képest (a szezonálisan kiigazított adatok alapján). A nyers adatok is némi javulást tükröznek: decemberben ugyanannyian számoltak be növekvő és csökkenő termelésről (24-24 százalék), míg novemberben ugyanez a két arány rendre 18 illetve 21 százalék volt.

A mélyépítő cégek értékelése romlott, a magasépítőké javult. Az 50 főnél kisebb létszámú vállalkozások decemberben is elégedettebbek termelési helyzetükkel a nagyobb cégeknél. Egy évvel ezelőtt az elmúlt időszaki termelés megítélése a mostanihoz nagyon hasonlóan alakult: 2014 decemberében a növekvő termelésről a cégek 19, csökkenőről 18 százalékuk számolt be.

Forrás: GKI
Építőipari bizalmi indexek 2012-2015 (szezonálisan kiigazított adatok)

Az építőipari bizalmi index a rendelésállomány megítélése valamint a foglalkoztatott létszám várható alakulására vonatkozó várakozások alapján számított mutató, értéke +100 és -100 között változhat. E jelzőszám az ágazat cégeinek kilátásait egyetlen számba sűrítve mutatja be.


Decemberben érezhetően javult a rendelésállományok összesített értékelése a szezonálisan kiigazított adatok alapján, de így is kétszer annyian vannak, akik alacsonynak ítélik a megbízások volumenét, mint azok, akik magas rendelésállományról tudósítanak. (A KSH a várható munkák 48 százalékos elmaradását regisztrálta év/év alapon.)

A decemberi javulás mértéke  valamivel kisebb, mint a novemberi romlásé. A szezonálisan nem kiigazított adatok szerint decemberben a válaszadó vállalkozások 17 százaléka számolt be magas, 35 százalékuk pedig alacsony szerződésállományról, szemben a novemberi 17 és 37 százalékkal. A magas- és mélyépítők értékelése is kedvezőbbé vált. Az 50 fő alatti cégek e téren is valamivel elégedettebbek, mint az 50 fő felettiek.

Az év utolsó hónapjának felmérése során kapott értékelés az egy évvel ezelőttinél csak valamivel kisebb elégedettséget tükröz: 2014 decemberében a magas és az alacsony rendelésállományról beszámoló cégek aránya 18 illetve 31 százalék volt.

Négyszer annyian készülnek elbocsátásra, mint bővítésre

Év végére enyhén romlottak a foglalkoztatási várakozások, a cégek 7 százaléka készült a létszám bővítésére, míg 29 százalékuk elbocsátásokat tervezett. Novemberben ugyanez a két arány 8 és 27, egy éve rendre 6 és 29 százalék volt. Javulást a mélyépítő cégek jeleztek, a magasépítők kilátásai kedvezőtlenebbekké váltak.

Az építőiparban továbbra sem tapasztalható árnyomás, a válaszadók döntő többsége (82 százaléka) a következő három hónapban stabil árakra számít.

Nem javul a fizetési fegyelem

A termelés bővítését korlátozó tényezők között a vevők fizetési késedelmeit említették a cégek leggyakrabban, a kereslet hiánya és a bizonytalan gazdálkodási környezet toplistás még, de összességében e három tényező kevésbé tűnik zavarónak, mint a közelmúltban. A munkaerőhiány (és kisebb mértékben a kapacitáshiány) említési gyakorisága viszont az elmúlt két évben folyamatosan emelkedett. A hiányzó szakembergárda különösen a speciális szaképítést korlátozza, amit az e területen működő cégek fele komoly problémának érzi.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásairól az építőipari termelők decemberben ugyanúgy nyilatkoztak, mint az előző hónapban, így továbbra is a borúlátók vannak enyhe többségben (25 százalék) a derűlátókkal szemben (11 százalék). Novemberben ugyanez a két arány 23 és 12 százalék volt.

HOZZÁSZÓLÁSOK