A portál szerint az önkormányzat kezdeményezése könnyen ragadós lehet. A 300 négyzetméter hasznos alapterületű új lakóépületek esetében 2016-tól csak bejelentési kötelezettséget írnak elő a jogszabályok, s a bejelentés csak akkor utasítható el, ha túlépítik a területet, vagy nem tartják be a megengedett építménymagasságot, de ezen kívül szabaddá vált a pálya a magánépíttetők előtt.

Ráadásul a 300 négyzetméternél kisebb új lakóépületek egyszerű bejelentése nem minősül kérelemnek, így az annak benyújtásától számított 15 nap elteltével már kezdődhet is a kivitelezés. Mindezek nyomán - ahogy az a Bús Balázs polgármester által a mai közgyűlés elé terjesztett tervezetben is olvasható: "az építészeti minőség és a településkép romlása várható".

Az adót nem vagyoni típusú adóként vezetnék be, a kerületi szabályoktól való eltérés ténye szabja meg a nagyságát, ami így elég elrettentő hatású: évi 500 ezer forint lenne.

Minthogy a parlament két éve lényegében szabad kezet adott az önkormányzatoknak a helyi adók kivetésében, az esztétikai szempontokon nyugvó adó bevezetésének nincs törvényi akadálya - írta a hvg.hu.