Elúszott a Zsóry-fürdő támogatása

A Közbeszerzési Hatóság elnökének kezdeményezésére a Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) megsemmisítette a Mezőkövesdi VG Zrt. által a Zsóry-fürdő komplex fejlesztésére kiírt második közbeszerzési felhívást, továbbá az azt követő további döntéseket, végezetül pedig 1 millió forintra bírságolta az ajánlatkérőt. Így a város kifutott a befejezési határidőből, odalett az uniós támogatás.
Németh Géza, 2016. április 28. csütörtök, 13:16

A probléma lényege, hogy a fürdő fejlesztésére kiírt első közbeszerzés nyertese nem végezte el a munkát határidőre, ezért hogy a támogatás ne ússzon el, az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzést kezdeményezett, de ennek a feltételei nem álltak fenn, mivel a támogatás elvesztése nem ok a zártkörű eljárásra.

A történet 2013 júniusában kezdődött, amikor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a helyi önkormányzat tulajdonában lévő Mezőkövesdi VG Zrt. támogatási szerződést kötött "A Zsóry-fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és új élményelemekkel történő bővítése" című projektre. Ez alapján az elszámolható költségeket az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból - vissza nem térítendő támogatás formájában - finanszírozták volna. A támogatási szerződés többszöri módosítását követően, a projekt befejezési határideje 2015. december 31-e, míg a pénzügyi elszámolás határideje 2016. június 15. lett.

A közbeszerzés nyertese a Reenergy Holding Zrt. lett, vele az ajánlatkérő 2015. január 15-én kötötte meg a szerződést úgy, hogy 8 hónappal később - szeptember közepén - kész lesz az új fürdő. A vállalkozói díj nettó 921millió forint volt.

Levélben aggódott a polgármester

Mezőkövesd város polgármestere - az ajánlatkérő tulajdonosának képviseletében - tavaly június 29-én levelet írt a Reenergy Holding Zrt.-nek, amelyben kifogásolta a munkálatok késedelmét, továbbá közölte, hogy a teljesítési határidő esetleges meghosszabbodása veszélyezteti a pályázatra biztosított európai uniós támogatás elszámolhatóságát. A teljesítéssel kapcsolatban a polgármester kifogásolta azt is, hogy a munkálatok szervezése és irányítása nem megfelelő, a munkavégzés üteme nem gyorsult fel, a műszaki, pénzügyi terv teljesítése pedig lemaradásban van.

A Reenergy ekkor még az eredeti határidő betartását vállalta, de szeptember 3-án már annak módosítását kérte úgy, hogy december 21-re végez. Ezt a határidőt a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeleti főosztálya engedélyezte, de az engedély csak december 8-án érkezett meg az ajánlatkérőhöz. Időközben a polgármester október 12-én újra figyelmeztette a határidőre a vállalkozót.

Persze, hogy nem lett kész

A Reenergy persze nem lett kész a módosított határidőre sem, így december 16-án újabb módosítást kért, immár 2016. május 31-re. A Miniszterelnökség illetékes főosztálya az újabb hosszabbítást a közbeszerzési törvénybe ütközőnek minősítette. Erre fel az ajánlatkérő február 8-án a vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondta. Az indokok között szerepelt az is, hogy a Reenergy az alvállalkozóit nem fizette ki, hanem ismeretlen célra fordította a vállalkozási díj erre vonatkozó részét.

Az új helyzetben az ajánlatkérő március 25-én hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a munka befejezésére. Az új tenderre a Szilvási Építő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.-t, a "Pharos 95" Sportpályaépítő Kft.-t és a Ver-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.-t - hívta meg. A szerződés időtartamát az annak megkötésétől számított 6 hónapban határozta meg. Az indok alapvetően az volt, hogy ha nem siet, akkor elveszíti a támogatást, így a nyílt eljárás határidői nem tarthatók. Az új eljárás becsült értéke 401 millió forint volt.

Újabb problémák adódtak

Itt nyomban két probléma is adódott:

  • az egyik, hogy a hiányzó munka ellenértéke az eredeti szerződött összeg közel fele, holott a készültségi fok 78,8 százalékos volt ekkor. Ezt azonban nem vette észre senki.
  • A másik probléma abból adódott, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást be kell mutatni a Közbeszerzési Hatóságnak. Ennek az elnöke pedig eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, mivel megítélése szerint nem volt jogszerű a zárt eljárás, sőt bírság kiszabását is kérte.

A KD kifejtette: a törvényi megfogalmazásból következik, az ilyen eljárás alkalmazásának feltétlen szükségessége abból fakad, hogy előre nem látható körülmények folytán más, a nagyobb versenyt biztosító eljárásfajták - az idő rövidségére tekintettel - nem alkalmazhatók. Természetesen az idő rövidsége nem lehet visszavezethető az ajánlatkérő felróható magatartására.

Az ajánlatkérő véleménye szerint a rendkívüli sürgősség azért állt elő, mert a pénzügyi elszámolás határideje 2016. június 15. és eddig nem tudná a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, ha nyílt eljárást hirdetne. A KD szerint a támogatás elvesztése nem jogos érv a zárt eljárás mellett, továbbá a Reenergy szerződésszegése jóval korábban megtörtént, így a vele kötött szerződést is korábban felmondhatta volna az ajánlatkérő.

Jött a bírság

Az 1 millió forintos bírság kiszabásánál - amely a KD mai gyakorlatában nagy összegűnek minősül - figyelembe vették azt is, hogy az ajánlatkérő az elmúlt két évben már egyszer megszegte a közbeszerzési törvényt.

A Céginfo.hu adatai szerint a Reenergy Holding Zrt. 2012-ben alakult Budapesten, de a jelenlegi székhelye Budaörsön van. A jegyzett tőkéje 5 millió forint. A tulajdonosa jelenleg egy pásztói lakóhelyű magánszemély. A nettó árbevétele az alapítás évében 27 millió, 2013-ban 106 millió, míg 2014-ben 193 millió forint volt. A mérleg szerinti eredménye - az előbbi sorrendben - 406 ezer, 10 millió és 9,7 millió forint.

HOZZÁSZÓLÁSOK