Sokan trükköztek azzal a szabálytalan épületek legalizálása érdekében, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárás szünetelését kérik, majd az eljárás folytatását nem, akkor az eljárás is megszűnik. Így olyan helyzetet állhatott elő, hogy mivel a fennmaradási engedélyezési eljárás hivatalból történő folytatására nincs lehetőség, a hatóság már nem tudta a szabálytalan épületet elbontatni - írja a portál.

Tavaly december 22-én lépett hatályba egy új rendelkezés, amely eltörli a fennmaradási engedélyezési eljárás szünetelését. A hatóság ezért nem kerül abba a helyzetbe, hogy az ügyfél kérelmére kénytelen legyen megszüntetni az eljárást.

Rosszul járhattak volna azok, akik szabályosan éltek volna a lehetőséggel, mivel papíron a szüneteltetés azt szolgálta, hogy az ügyfeleknek legyen idejük beszerezni a szükséges terveket, dokumentumokat. Ezzel további hat hónapos időtartam állt a rendelkezésükre a hiányzó szakhatósági állásfoglalások beszerzésére is.

Ha a hatóság a jövőben nem akar kicsúszni az ügyintézési határidőből, kénytelen lesz a kérelmet elutasítani. Erre főként az építtetők saját döntése alapján benyújtott kérelmek esetében lesz érdemes nagyon odafigyelni, a fennmaradási engedély iránti kérelmet ugyanis a hatóságnak 60 napon belül el kell bírálnia - írja a portál.

Ha az építésrendészeti eljárás során a hatóság azt állapítja meg, hogy a fennmaradás feltételei fennállnak, végzésben értesíti az építtetőt – vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost – a fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és határidő kitűzésével felhívja a fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek az építésügyi hatósághoz történő benyújtására.

Az Eljárási kódex 2022. január 11. napjától 180 napot biztosít a kérelem benyújtására, amely megegyezik a szünetelés jogszerű időtartamával, így végül is a becsületes, nem trükköző építettők elegendő időt kapnak, hogy a kérelem teljeskörűen összeállítható és benyújtható legyen.

Annyi könnyítést is kapnak az ingatlantulajdonosok, hogy a fennmaradási engedély iránti kérelmet már akkor is elő lehet terjeszteni, ha az építtető személye ismert. 2022. január 11-ét követően a jogszabály akkor is lehetővé teszi a tulajdonosnak a kérelem előterjesztését, ha esetleg lehet tudni, bizonyítani, hogy ki építtette a szabálytalan épületet.

Tavaly nyáron pedig arról is döntött a kormány, hogy hosszabb ideig lesznek érvényesek az építési engedélyek.