Földért életjáradék

Szerda óta az interneten is elérhető a "földért életjáradékot” elnevezésű program pályázati kiírása. A program keretében a hatvan év fölöttiek az egy és húsz hektár közötti földbirtokukat felajánlhatják a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek, cserébe pedig életjáradékot kapnak.
NAPI Online, 2003. január 17. péntek, 15:10
Fotó:


Szerda óta tekinthető meg a "földért életjáradékot" elnevezésű program pályázati kiírása a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) honlapján (www.nfa.hu). A hatvan éven felüli földtulajdonosoknak lehetőségük nyílik arra, hogy egy és húsz hektár közötti birtokukat az NFA-nak életjáradékért cserébe felajánlják. A kezdeményezés célja egyrészt az agrárszférában tevékenykedők szociális biztonságának megerősítése, másrészt a magyar földtulajdonosi szerkezetre jellemző elaprózottság csökkentése, ami az uniós csatlakozás küszöbén különösen fontos szempont.
Csak per-, teher- és igénymentes földeket lehet felajánlani, valamint nem vonhatók be a természetvédelmi területek sem. A felajánlott területnek azonban nem kell egybefüggőnek lennie. A pályázatok beadási határideje a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos értesítőjében való megjelenéstől számított hatvan nap, ezt követően pedig harminc napig van lehetőség hiánypótlásra. A kiírás a közlönyben várhatóan a jövő héten jelenik meg.
A pályázati kiírást valamennyi megyei napilap, valamint a Népszabadság és a Népszava is közzéteszi. Az érintettek informálásában a 116 körzeti földhivatal, az NFA megyei irodái, valamint a falugazdák működnek közre.

A tárca két füzetet jelentet meg a lakosság tájékoztatására, amelyek szintén a földhivatalokban és az NFA megyei irodáiban lesznek elérhetők. Ezenkívül telefonos információs vonal is indul, valamint az interneten is fogadják a kérdéseket.

Az életjáradék alapját a felajánlott földterület piaci értékének - de legalább százezer és legfeljebb hárommillió forintnak - a kétszerese képezi. A járadék összegét évente korrigálják az inflációnak, illetve az öregségi nyugdíj változásának megfelelően. A járadékot a megkötött szerződés alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve a MÁV Rt. Nyugdíjigazgatósága folyósítja. A pályázatok elbírálása tavaszra várható, az ügyintézést a területi földhivatalok végzik. A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell a földterület felajánlásáról szóló nyilatkozatot, az adásvételkor pedig a földterület hiteles tulajdoni lapját, a területekről a település jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványokat, illetve amennyiben a terület haszonbérben van, a haszonbérleti szerződés másolatát is.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet első körben összesen 10-30 ezer hektár föld megvásárlását tervezi, s ezért 2003-ban mintegy egymilliárd forintot fizetne ki életjáradékként - mondta Mikó Zoltán elnökhelyettes.
HOZZÁSZÓLÁSOK