Gyorsulva zuhant a lakásépítések száma

Tavaly 20 823 új lakás épült, 35 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban; a kiadott lakásépítési engedélyek száma 17 353 volt, ami 39 százalékos csökkenést jelent a 2009. évi adatokhoz képest.
NAPI, 2011. február 23. szerda, 09:10
Fotó:

A gazdasági válság jelei a 2009. évi lakásépítési adatokban még csak kis mértékben jelentkeztek. Az ekkor tapasztalt 11 százalékos csökkenést követően 2010-ben erőteljesebb, 35 százalékos visszaesés következett be a lakásépítésben. Legutóbb az 1990-es évek végén volt ennyire alacsony az új lakásépítések száma. Az új lakásépítési engedélyek kiadása eközben olyan alacsony szintre esett vissza, amire korábban még soha nem volt példa. Az építési engedélyek száma 2011-re a lakásépítések számának további csökkenését valószínűsíti.

A legutóbbi évekig a lakásépítési engedélyek száma mindig meghaladta a ténylegesen felépített, használatba vett lakásokét. 2009-ben fordult elő először, hogy az engedélyek száma volt az alacsonyabb (11 százalékkal), 2010-ben pedig a kiadott engedélyek száma már 17 százalékkal maradt el, mint az új lakásokétól.

Az év folyamán használatba vett lakások száma Budapesten esett vissza a legnagyobb mértékben, 40 százalékkal. A községekben és a megyei jogú városokban átlagos mértékű csökkenés következett be (35 százalék), a többi városban kisebb arányban, 28 százalékkal mérséklődött a lakásépítés volumene.

Az új lakásépítési engedélyeket tekintve már Budapesten is van némi visszaesés (13 százalék), itt 2010 első félévében még enyhe növekedés, illetve stagnálás volt megfigyelhető. Így egyelőre csak a fővárosról mondható el, hogy a lakásépítések csökkenése valószínűleg nem lesz olyan nagymértékű, mint az ország többi részén, ahol jóval erőteljesebb az építési engedélyek számának csökkenése (50 százalék körüli).

Az építtetői kör a korábbiakhoz képest változatlannak tekinthető, fele-fele arányban oszlik meg a lakosság és a vállalkozások között, az önkormányzatok építtetői szerepvállalása továbbra is jelentéktelen. Az új lakások valamivel több mint felét - ugyancsak hasonlóan a 2009-hez - értékesítési céllal építették. Az amúgy is jelentéktelen arányt képviselő bérbeadás céljából épült lakások hányada tovább csökkent.

A kivitelezők megoszlása kissé átrendeződött: építőipari vállalkozások építették a használatba vett lakások 86 százalékát, 11 százalékuk pedig lakossági kivitelezésben készült el. 2009-ben kevesebb, 81 százalék volt az építőipari vállalkozások és a mostaninál több, 13 százalék a lakossági kivitelezés részesedése. Az építőipari főtevékenységet folytató kivitelezők által felépített lakások száma kisebb mértékben csökkent (31 százalékkal), mint a lakossági házilagos építkezéseké, amely csaknem a felére esett vissza.

HOZZÁSZÓLÁSOK