Új vezetőség irányítja szombattól a Vertical-Invest Ingatlanszövetkezetet. Az igen kalandos úton összehívott rendkívüli közgyűlés előtt élesen kirajzolódtak az ellentétek a szeptember 8-i, a régi vezetőket leváltó közgyűlést összehívó szegedi és a plénumon beválasztott budapesti vezetők között. A közgyűlést eredetileg Remete Julianna elnök hívta össze, ám ezt követően a fővárosi többségű felügyelőbizottság felfüggesztette az igazgatóság munkáját és saját maga hívta össze a közgyűlést - 1 órával az eredetileg tervezett időpont előtt. A plénum hangulatát megalapozta annak a hírnek a nyilvánosságra kerülése, mely szerint Remete Julianna, aki elnökké választása előtt a Vertical szegedi irodáját vezette, augusztus első napjaiban - akkor, amikor a tagság döntő többsége már a lejárt követeléseihez sem juthatott hozzá - saját hatáskörében lejárat előtt visszaváltotta célrészjegyét, azaz ő már csak az 1000 forintos tagi részjegy kapcsán számítható károsultnak. Alföldi Györgyi, a felügyelőbizottság elnöke emellett azt is Remete Julianna hibájául rótta fel, hogy a szövetkezet kis híján elmulasztotta megtámadni a Pinty utcai telek tulajdonváltozásának bejegyzési határozatát. Azt is bírálták, hogy a szeptember eleje óta eltelt több mint két hónap alatt sem állt helyre a szövetkezet könyvelése. Az elnök ez utóbbit azzal cáfolta, hogy a napi kiadásokról szigorú bizonylatolás történik, ám a tételeket nem lehet lekönyvelni, mivel számos irat a rendőrségen van. A felügyelőbizottsági beszámolóból, illetve az elnök asszony kiegészítéseiből kiderült, hogy a Vertical tagjainak névértéken 1,443 milliárd forint követelése áll fenn a szövetkezettel szemben. Ebből az összegből a felügyelőbizottság szerint is maximum 470 millió forintnyi vagyont lehet az ingatlanok, a tárgyi eszközök értékesítésével, illetve peres vagy peren kívüli megegyezés útján külső cégektől visszaszerezni, ám ez is leghamarabb jövő nyárig folyhat be a kasszába. A Verticalnak jelenleg 45,138 millió forint van a számláján. A befektetők pénzének további megtérülésére csak az ügyben folyó büntetőperek után lehet számítani, ám az a közgyűlésen elhangzott, hogy a rendőrség szerint a gyanúsítás alá vont korábbi vezetők, illetőleg az ügyben érintett és a héten Magyarországra szállított Klivinyi Zoltán nem rendelkezik zár alá fogható hazai vagyonnal. A „behozható” összeg ugyanakkor mintegy 50 millió forinttal növekedhet, mivel a tagság szerint az ügyészség jogi úton is kifogásolható szakmai hibát követett el, amikor augusztus elején felszabadította a rendőrség által már zárolt Vertical-számlát, így téve lehetővé, hogy a korábbi vezetők felvehessék a Pinty utcai telek eladásából származó pénzt. A közgyűlés egy felügyelőbizottsági tag kivételével elfogadta a felügyelőbizottság által javasolt új vezetőket, így a Verticalt szombattól Pintér József jegyzi elnökként, akinek - csakúgy mint a vezetőség valamennyi tagjának - többmilliós befektetése van a szövetkezetben. A plénum döntött arról is, hogy a Vertical székhelyét Budapestre helyezi. A budapestiek által szemmel láthatóan jól szervezett közgyűlést ugyanakkor Remete Julianna törvénytelennek tartotta és jelezte: megteszik a szükséges lépéseket. A szombati plénumon kiderült: a szeptember 8-i közgyűlést sem az alapszabályban meghatározott módon hívták össze, ám az ottani döntéseket információink szerint a cégbíróság a múlt pénteken bejegyezte.