Meg merjem venni a jelzálogjoggal terhelt lakást? - Az ügyvéd megmondja

Az eladásra kerülő ingatlanok jelentős hányadát terheli valamely bank jelzálogjoga. A vevők sok esetben tartanak egy terhelt ingatlan megvásárlásától. Szerencsére mára kialakult gyakorlata van a jelzálogjog törlésének, így a vevő tehermentes ingatlant szerezhet.
Napi.hu, 2018. október 13. szombat, 19:10
Fotó: NorthFoto

Dr. Nagy Barbara ügyvéd

A jelzálogjogok többsége akkor kerül rá az ingatlanokra, amikor bankkölcsön segítségével megvásárolják azt és akkor kerül törlésre, amikor a kölcsönt és járulékait teljes mértékben visszafizették. Igen ám, de a tulajdonosok sok esetben a futamidő lejárta előtt túl kívánnak adni ingatlanukon. Mit tehet a vevő? Mit tegyen az eladó?

Nyilatkozat beszerzése a banktól

Első lépésként az eladónak be kell szereznie a banktól, vagyis a jelzálogjog jogosultjától egy nyilatkozatot, amely meghatározza, hogy adott napon mennyi az eladó tényleges tartozása. Ez az összeg ugyanis mindig eltér attól, amely a tulajdoni lapon szerepel - többnyire kevesebb, mert időközben már történt törlesztés.

A nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy amennyiben ez a tartozás kiegyenlítésre kerül a meghatározott napig, akkor a bank hozzájárul az ingatlant terhelő jelzálogjog (valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom) törléséhez. Fontos ellenőrizni a nyilatkozatban, hogy az az ingatlan (cím, helyrajzi szám) van-e feltüntetve, amelyet meg kívánunk venni.

Ki rendezi a tartozást?

A tartozás kiegyenlítése többféle módon történhet:

  • amennyiben az eladónak rendelkezésére áll a szükséges pénzösszeg, érdemes őt kötelezni a tartozás kiegyenlítésére a szerződésben,
  • amennyiben nincs az eladónak erre fedezete, akkor a vevő pénzéből történik a tartozás kifizetése. Fontos tudni, hogy az eladónak annyival kevesebbet fizet a vevő, amennyit a törlés érdekében a banknak átutalt, így a vevőt semmilyen hátrány nem éri.
Néha alkalmazható megoldás, hogy az eladó a vevőtől kapott foglalóból rendezi tartozását. Gyakoribb azonban, hogy a foglaló nem elég a tartozásra, vagy az eladó nem tudja tartozásrendezésre fordítani, mert ő is le szeretne foglalózni egy ingatlant a kapott foglalóból. Ebben az esetben a vevőnek a foglaló kifizetése után és azon felül kell kiegyenlítenie a tartozást az eladó helyett.

Sokan egyszerűen átadják az ehhez szükséges pénzt az eladónak és kötelezik, hogy utalja át a banknak. Ilyenkor azonban ellenőrizhetetlen, hogy mi lesz a pénzünkkel. Sokkal biztonságosabb megoldás az, ha vevőként mi magunk utalunk a banknak a nyilatkozatban feltüntetett bankszámlára, így pénzünk biztosan eljut a címzetthez.

Ezután szintén mi magunk gondoskodunk az úgynevezett törlési engedély banktól történő beszerzéséről és földhivatali benyújtásáról. Ezen törlési engedély benyújtása után törli csak a földhivatal - hivatalos nevén a kormányhivatal vagy járási hivatal földhivatali (fő)osztálya - a tulajdoni lapról a terheket, azaz a jelzálogjogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat. Az eladó és a vevő megbízhatja ugyanakkor az eljáró ügyvédet is a tehermentesítéssel, ekkor a vevő ügyvédi letétbe utalja a pénzt és mindent az ügyvéd intéz.

Ezt követően érdemes megvárni a jelzálog földhivatali törlését és csak az erről való megbizonyosodás után elutalni a következő vételárrészt. Ha köt a határidő, a törlés ellenőrizhető az ügyvéd által lekért tulajdoni lappal is, nem bevárva a földhivatali törlő határozat postázását, mely napokban, hetekben mérhető késedelmet is jelenthet.

Amennyiben vevőként mi magunk is veszünk fel bankhitelt, akkor annak eladó részére történő folyósításának általában feltétele is a tehermentesítés.

Sok esetben pedig magát az eladói tartozást is a vevőt finanszírozó bank egyenlíti ki a fenti nyilatkozat birtokában, amikor vevőnek nem áll rendelkezésére az ehhez szükséges önerő.

A fenti tehermentesítésnek csak az lehet az akadálya, ha a tartozás összege meghaladja a vételárat, ilyenkor az eladónak is be kell szállnia a tehermentesítésbe.

Rangsorcsere a tehermentes tulajdonért

Időrendi sorrendben haladva legelőször az adásvételi szerződés kerül beadásra a földhivatalba, majd ezt követően a bank törlési engedélye. A földhivatal pedig ebben a sorrendben - a rangsor elve alapján - dolgozza fel a kérelmeket (széljegyeket).

Ahhoz, hogy tulajdonszerzésünk tehermentes legyen, be kell nyújtani egy úgynevezett rangsorcsere kérelmet, mely alapján a hivatal először törli a terheket, majd a tehermentes ingatlanra jegyzi be tulajdonjogunkat. Így lesz "tiszta" tulajdoni lapunk, persze csak ha nem veszünk fel mi magunk is jelzáloghitelt. Ekkor ugyanis a régi teher ugyan törlésre kerül, de új teherként a mi kölcsönünket biztosító jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be a Földhivatal.

A szerző Nagy Barbara ügyvéd, a Pont Jó Ingatlan szakmai partnere.

(Képünk illusztráció, forrása: Northfoto.)

HOZZÁSZÓLÁSOK