A lakásépítés dinamikus növekedéséhez az engedélyezési és megvalósítási folyamat további egyszerűsítésére és gyorsítására van szükség. Különösen fontos ez az elhúzódó nagy lakásszámú fejlesztéseknél, ahol sokszereplős az engedélyezési és kivitelezési folyamat - hangsúlyozza a folyamat felpörgetéséhez javaslatcsomagot is megfogalmazó ÉVOSZ.

Javaslataik kiterjednek a teljes folyamatra, a telekalakítástól kezdve, a lakáscélú övezeti átsorolásokon, az engedélyezésen át a finanszírozásig.

Telekalakítás

A földhivatalok túlterheltek és itt intézik az ingatlanok műszaki nyilvántartását, valamint a telekalakítási eljárásokat is, ám utóbbihoz nem rendelkeznek elegendő szakértői és információs háttérrel. Tartalmi döntést az előírt ügyintézési határidőn belül Budapesten sok esetben nem tudnak hozni - állapítja meg a szakszövetség ezért azt javasolják, hogy a telekalakítási eljárások változási kérelmek kezelésének hatósági felelőse, koordinátora az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok legyenek, amelyek a legtöbb információval, helyismerettel és szakértői háttérrel rendelkeznek.

Kevésbé ügyfélbarát, de a földhivatalokat tehermentesítő eljárás, ha az ügyfél a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat maga szerzi be és ezek birtokában nyújtja be a földhivatalhoz a telekalakítási kérelmet. A szakszövetség szerint a cél, a földhivatalok tehermentesítése, vagy a megerősítésük, különösen Budapesten.

Ha a telekalakítási eljárásban a földhivatal elutasító határozatot hoz, egy teljeskörű dokumentáltságú új kérelmet kell benyújtani. A javaslat szerint nemleges állásfoglalásnál a kifogásolt kötelem teljesítését követően, amennyiben az állásfoglalás egyetértővé változtatható, ennek birtokában a földhivatalnak új eljárás lefolytatása nélkül is legyen jogosultsága határozatot kiadni a telekalakírásra.

Lakáscélú övezeti átsorolás

Budapesten az építtető részéről kezdeményezett övezeti átsorolási kérelmek elbírálása átlagosan két évet vesz igénybe. A kerületi és fővárosi jogosultsági szinteken, képviselőtestületeken keresztüli intézése túlságosan bürokratikus és lassú.

Megoldást hozna, ha a lakásépítést lehetővé tevő övezeti átsorolási, zöldövezeti, településszerkezeti, beépítettség hatásait érintő változtatási igényeket gyorsított eljárással jegyzői hatáskörben a település építészének, főépítészének közreműködésével, az állami főépítész kontrollja mellett 60 napos ügyintézéssel valósítsák meg.

Lakásépítés gyorsított engedélyezési eljárási rendje

Az 1000 négyzetméternél nagyobb, több mint 6 db lakóingatlanra vonatkozó építtetői kérelmeknél, közte a rozsdaövezeti akcióterületen megvalósuló vegyes funkciójú, de lakást is tartalmazó fejlesztéseknél  időben elhúzódóak az építési engedélyezési eljárások a sokszereplős hatósági szervek nem hatékony együttműködése miatt.

A szakszövetség kötelezővé tenné az egyeztetési megbeszélést, s aki az egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vesz részt, és nem is képviselteti magát, azt az eljárás során tekintsék kifogást nem emelő véleményezőnek. Az engedélyezési eljárás csak a kérelmező egyetértésével szüneteltethető, vagy függeszthető fel, valamint bírósági határozat esetén.

Legyenek kiemelt lakásfejlesztési létesítmények

Jelenleg a nagy lakásszámú fejlesztések közreműködőinek köre rendkívül nagy számú, ami az általános eljárási rendeket követve túlzottan lelassítja a lakásépítési folyamatokat.

Ezen a javaslatcsomag szerint nemzetgazdaságilag kiemelt lakásfejlesztési létesítmények minősítéssel lehetne segíteni. Ezekre a nemzetgazdaságilag kiemelt létesítmények eljárási rendje vonatkozna, gyorsabb előkészítéssel és megvalósítással. A komplex gyorsított eljárás kérelemre indul, nem automatikus.

Finanszírozási javaslatok a lakásépítések gyorsuló bővítéséhez

Az utóbbi évek jelentős piaci árnövekedése visszafogja a lakásvagyon megújulását, negatívan hat a lakhatási életminőségre. Velünk van a további árnövekedés kockázata - írja elemzésében az ÉVOSZ.

A szakszövetség abban látja a megoldást, hogy a települési, különösen a kistelepülési önkormányzatok pályázhassanak állami támogatásra lakáscélú ingatlanok területelőkészítésére, ahol az építési telkeket tartós használatú bérbeadással hasznosítják. (Államilag felügyelt egyszeri bérleti díj 20 évre. Ezáltal az ingatlan tulajdoni vételi árak nem terhelik a lakásépítés költségeit. A 20 év alatt bármikor elővásárlási joga van piaci áron a lakás tulajdonosának.)

Adó- és járulékmentes lakáscélú munkáltatói támogatást is szorgalmaznak 6 millió forintig, új családi ház építésénél 15 millió forintig.

Jogszabály korrigálása

Az OTÉK módosításával 1 darabról 1,5 gépkocsira növelték a lakásépítésnél a lakásszámhoz kapcsolódó kötelező gépkocsitárolók számát, ami nem életszerű és nagyon drágítja a lakásépítéseket, ezért az ÉVOSZ javasolja a korábbi egy lakás/egy gépkocsi tároló kialakítást.