Van megoldás a lakhatási válságra és csak a kormányon és az önkormányzatokon múlik, hogy lesz-e érdemi változás az embereknek életében - írja felhívásában az A Város Mindenkié (AVM) csoport. A menet résztvevői ezért négy közintézményt látogatnak meg - a Fővárosi Önkormányzatot, a Belügyminisztériumot, az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Parlamentet - hogy felhívják a figyelmet egyedi felelősségükre, és bemutassák, mi szükséges a lakáshelyzet javulásához.

A Lakásmenethez kapcsolódóan 2017. október 11-én került sor az AVM "Lakhatási 6x6" című eseményére, amelyen 6 politikus mondta el pártja álláspontját az AVM 6 kiemelkedően fontos követeléséről. Válaszaik alapján a DK, az Együtt, az LMP, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd egyaránt egyetért az AVM követeléseivel.

Az AVM követelései 6 pontban:

A lakhatás alapvető emberi jog

A lakhatáshoz való jogot nevesíteni kell az alkotmányban, továbbá Magyarországnak el kell fogadnia a Módosított Európai Szociális Karta lakhatáshoz való jogról szóló 31. cikkelyét. A magasabb jövedelmű és vagyonosabb rétegek lakásvásárlásának és lakásépítésének a támogatása helyett a lakáspolitika forrásait elsősorban a lakhatás való jog biztosítására, a lakhatási szegénység csökkentésére, valamint a hajléktalanság megelőzésére és felszámolására kell fordítani.

Szociális bérlakásokra van szükség

Ki kell alakítani egy a jelenleginél jóval kiterjedtebb támogatott bérlakás-szektort, ideértve a szociális lakásügynökségek vagy nonprofit lakástársaságok által kezelt lakásokat is. A lakások elosztási szempontjairól szóló keretszabályozásnak biztosítania kell, hogy a támogatott bérlakásokban valóban arra rászorulók lakhassanak; egy központi lakbér-támogatási rendszernek pedig biztosítania kell a lakás-állomány fenntarthatóságát. Az önkormányzati bérlakásokból nincs helye az elhelyezés nélküli kilakoltatásoknak, és ezt már az előbbi reformok előtt is rendeletbe kell foglalniuk az önkormányzatoknak.

Országos lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatás

Be kell vezetni egy az ország minden településén egységes feltételek mellett igénybe vehető (normatív), és a korábbinál jóval magasabb összegű lakásfenntartási támogatást. Szintén az ország minden településén elérhetővé kell tenni az adósságkezelési szolgáltatást és adósságcsökkentési támogatást. A fővárosban vissza kell állítani a rezsitámogatási programot.

Biztonságos, megfizethető magánbérleti szektort kell létrehozni

Vissza kell szorítani az árak nagymértékű emelkedését és meg kell erősíteni a lakhatás biztonságát a magánbérleti szektorban. A lakástörvény módosításával és adózási ösztönzőkkel kell előmozdítani a megfizethető és biztonságos magánbérlemények elterjedését. Minden bérlő számára a gyakorlatban is biztosítani kell a lakcímhez való jogot.

A gyermekes családok lakhatáshoz való jogának az intézményesítése

A lakhatáshoz való jog intézményesítésének az első lépéseként törvénybe kell foglalni, hogy a hajléktalan családok támogatott bérlakásra, illetve átmeneti elhelyezésre jogosultak - és ezáltal érvényre kell juttatni a gyermekvédelmi törvény azon rendelkezését, hogy gyermekeket tilos kizárólag anyagi okokból elválasztani a szüleiktől. A gyermekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatása tilos.

Kriminalizáció helyett célzott lakhatási támogatás a hajléktalan embereknek

Azonnal hatályon kívül kell helyezni hajléktalanság és az önkényes lakásfoglalás kriminalizációjáról szóló jogszabályokat. A szegénység büntetése helyett célzott lakhatási programokat kell bevezetni a hajléktalan emberek számára, hogy senkinek ne kelljen hosszú ideig utcán, éjjeli menedékhelyen vagy átmeneti szálláson élnie.

Címlapkép forrása: Napi.hu/Szabó Dániel