Budapesten 6 341 lakást vettek használatba, 8,6 százalékkal többet, mint 2019-ben. Minden településkategóriában nőtt a használatba vett lakások száma. A megyei jogú városokban 55, a többi városban 31, a községekben 45 százalékkal több lakás épült.

A megyei jogú városokban tapasztalható erős növekedés csaknem felét három nagyváros: Debrecen, Győr és Szeged adta, ezek mindegyikében 1000-nél több új lakást vettek használatba.

Országos szinten az átadott lakások száma utoljára 2009-ben volt magasabb a 2020. évinél - írja a KSH.

A főváros lakásépítésének egyharmada a XI. kerületben valósult meg, az ország csaknem minden tizedik átadott lakása itt épült.

2019-hez képest több mint kétszeresére nőtt az új lakások száma az Észak-Alföldön, de jelentős bővülés történt a Dél-Dunántúlon (181 százalék) és a Dél-Alföldön (170 százalék) is. Csak két régióban csökkent az átadott lakások száma: Közép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 13 százalékkal kevesebb lakás épült.

A természetes személyek által épített lakások aránya 41-ről 47 százalékra növekedett, a vállalkozások által építetteké 57-ről 52 százalékra csökkent 2019-hez képest.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 52 százaléka családi házban, 39 százaléka többlakásos épületben, 5,9 százaléka lakóparkban található.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 1,4 négyzetméterrel, 98 négyzetméterre nőtt 2019-hez viszonyítva.

Fékre léptek az építtetők

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 22 556 volt, 36 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben.

A kiadott építési engedélyek száma 2020-ban számottevően elmaradt a felépített lakásokétól. Ez jelentős fordulat a korábbi évekhez képest, amikor az építési engedélyek száma még többszörösen meghaladta az új lakásokét.

Minden településkategóriában csökkent a lakásépítési kedv. A csökkenés a kisebb települések felé haladva mérséklődik: Budapesten 48, a megyei jogú városokban 39, a többi városban 32, a községekben pedig 14 százalékkal kevesebb lakás építését kezdeményezték, mint egy évvel korábban.

Az építendő lakások száma kizárólag egy régióban, Közép-Dunántúlon növekedett, 5,6 százalékkal. Emellett csak két megyében tapasztalható számottevő növekedés: Fejér (64 százalék) és Tolna megyében (28 százalék).

Tarol az egyszerű bejelentés

Az építtetők az esetek 57 százalékában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány Budapesten a legalacsonyabb, 13 százalék, és a községekben a legmagasabb, 93 százalék.

A kiadott új építési engedélyek alapján 20 százalékkal kevesebb, összesen 11 381 lakóépület építését tervezik. A tervezett egylakásos lakóépületek aránya 81 százalék volt, összesen 9 265 darab.

A tervezett nem lakóépületek száma 4 023, 3,4 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben.