Lakást venne? Ezt a hírt ne olvassa el!

Októberben tovább javult a GKI fővárosi ingatlanindexe, igaz áprilisi felméréshez képest a javulás mértéke nagyjából a felére csökkent. A következő egy évben biztosan lakást vásárlók száma továbbra is mélyponton áll.
Napi.hu, 2014. november 6. csütörtök, 06:32

A magyarországi ingatlanpiacon a "hat szűk esztendő" után 2014-ben úrrá lett a derűlátás, az ingatlanpiaci kilátásokat jellemző, a GKI által készített ingatlanpiaci index értéke 2014 októberében 109, azaz 3 százalékponttal magasabb mint áprilisban volt.  Az országos index 2014. októberében 105,5, ami csaknem 3 százalékponttal haladta meg a félévvel korábbit. Mindkét mutató megközelíti a válság előtti csúcspontot.

Ez azonban vélhetően nem jelenti azt, hogy a piaci szereplők egy újabb "aranykor" bekövetkezését várnák, ennek nem is lenne semmilyen fundamentális alapja, és az árak stagnálása sem támasztaná alá, hanem a jelenlegi piachoz mérve valószínűsítenek élénkülést - hangsúlyozza a GKI. Ez a javulás a lakások és irodák piacán számottevő, a logisztikai szegmensben inkább csak vidéken nő az optimizmus, míg a kereskedelmi ingatlanok piacán egyáltalán nem javultak a várakozások. Az építési telkek piacán jórészt csak a fővárosban és közvetlen környékén érezhető némi mozgolódás.

Forrás: GKI
Az indexek viszonyítási alapja - csakúgy, mint a korábbiakban - nem egy "ideális" egyensúlyi piac, hanem a fővárosi illetve magyarországi ingatlanpiac 2006-2010 között regisztrált átlagos állapota. Így a 100-as érték reprezentálja a piaci átlagot. A 100 feletti értékek az ennél kedvezőbb, a 100 alatti értékek az ennél kedvezőtlenebb kilátásokat mutatják.

Fogynak az üres irodák

Az októberi felmérés fordulatot jelez a kihasználtságban. Míg 2013 második felében és 2014 elején jellemzően még csökkentek a kihasználtsági mutatók, addig a 2014 októberében a fél évvel ezelőttihez képest - a pesti "A" kategória kivételével - minden szegmensben nőttek e mutatók értékei. Kelet-Magyarországon a fél évvel ezelőtti 65 százalékos foglaltság 67 százalékra nőtt. Nyugat-Magyarországon a hat hónappal ezelőtti 65 százalék nem változott.

A fővárosi irodapiaci index 6, míg az országos 2 ponttal emelkedett. Az optimizmus az ingatlanokkal foglalkozó cégek és a vállalati szféra reprezentánsainak válaszaiból is kisejlik. Az októberi indexértékek az ország egészét illetően csaknem elérik, a fővárosban kissé meghaladják a 2008 első felében mért értékeket. Mindebből aligha lehet a válság előtti idők visszatérésére következtetni - hangsúlyozzák az elemzés készítői, azonban a piac élénkülésére utalhat.

Forrás: GKI

Bizonytalanságot tükröz az üzlethelyiségpiaci index

2013-ban megindult a kiskereskedelmi forgalom bővülése, s ez a folyamat idén és várhatóan jövőre is folytatódhat. A verseny továbbra is erős lesz, ezért a kereskedelmi ingatlanpiac pezsgő maradhat. A szektor szabályozása terén a kormányzat továbbra is igen aktív (meghozott és lebegtetett intézkedések), így a kockázatok a közeljövőben is jelen lesznek.

Az üzlethelyiség-piaci indexek közül a fél évvel ezelőttihez képest a fővárosi agglomerációra vonatkozó egy bő ponttal csökkent, míg az ország egészét jellemző lényegében stagnált. A jövővel kapcsolatos bizonytalanság tehát elég markánsan tükröződik az indexek alakulásában. Amíg az ingatlanos cégek várakozásai stagnáló helyzetet vetítenek előre, addig a vállalati szféra képviselői körében enyhe többségben vannak a derűlátók.

Forrás: GKI

Növekvő igényekre vár a raktárpiac

A logisztikai ingatlanok piacán a kihasználatlanság továbbra is magas, a fővárosi agglomerációban található raktárak  csaknem egyötöde üresen áll. A kilátások ugyanakkor kedvezőek: az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is élénkül, s ugyanez várható a következő időszakban is. Mindez a szállítmányozás, s ezen belül a raktározás iránti igényeket várhatóan növeli.

A várható pozitív trend azonban inkább csak vidéki várakozásokban tükröződik. A fővárosi raktárpiaci index értéke 1, az ország egészére vonatkozó mintegy 6 pontot emelkedett az előző felméréshez képest. A vidéki régiókban a felmérésben résztvevő ingatlanos cégeknek a következő egy évet illető várakozásai jelentősen javultak az előző megkérdezéshez képest, ám Budapesten csak hibahatáron belüli a javulás. A gazdálkodó szféra képviselői - országos átlagban - a saját tulajdonú logisztikai ingatlanok iránt támasztott kereslet növekedését, míg a bérleti szegmensben stagnálást vetítenek előre.

Forrás: GKI

A telekpiac csak Budapesten éledezik

Az építési telkek piacán igazi mozgolódás az ingatlanos cégek szerint inkább csak a fővárosi agglomerációban érezhető, vidéken egyelőre nem javultak a kilátások. A magánberuházások idén már élénkültek s ugyanez várható jövőre is, de ennek a keresletre gyakorolt pozitív hatása még alig érezhető. A vállalati szféra viszont derűlátóbb, minden vizsgált körzetben a telekállomány növelését tervezők vannak többségben a csökkentést fontolgatókkal szemben.

Keleten javul, máshol stagnál a lakáspiac

A magyarországi lakáspiac megítélése 2014 októberében - a fél évvel korábbihoz képest - csak a keleti országrészben mutat javulást, a fővárosban és a nyugati országrészben nem következett be érdemi változás.

A lakáspiaci index értéke mind Budapestre (több mint 4 ponttal), mind az ország egészére vonatkozóan (mintegy 3 ponttal) emelkedett. A Magyarország egészére és a fővárosra vonatkozó jelzőszám értéke is jócskán meghaladja a 2006-2013 közötti időszaki átlagát, sőt, a válság előtti szintet közelíti.

Forrás: GKI

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a válaszadók szerint a piaci tranzakciók száma a válság előtti szintre emelkedhet vissza, inkább azt, hogy a lakáspiaci szereplők élénkülő forgalomra számítanak a közeljövőben.
A válaszadó ingatlanfejlesztő és - forgalmazó vállalkozások a következő 12 hónapban összességében a maihoz képest minden körzetben javuló piaci helyzetre számítanak.

Forrás: GKI

Ugyanakkor a lakosság egy éven belüli lakásépítési, vagy vásárlási terveit igen visszafogottak, mindössze 6 ezer háztartás jelezte biztosra, hogy egy éven belül vásárolna, vagy építene, felújítást pedig 23 ezer család tervez biztosan a következő 12 hónapban. A GKI szerint ezt a devizahitelesek helyzetének rendezése, a hitelek forintosítása, illetve a várható vásárláskönnyítő támogatások körüli bizonytalanságok is indokolják.

A felmérésben részt vevő válaszadók nem várnak lényegi árváltozást a következő 12 hónapban, a használt lakásoknál mindössze 1,1 százalékos, az új lakásoknál 1 százalékos növekedést valószínűsítenek. Az üzlethelyiségeknél 1, a raktárpiacon 0,8 százalékos drágulást jósolnak átlagosan országszerte s lényegében stagnáló telek-, illetve iroda árakra számítanak. A használt lakáspiacon egyedül Nyugat-Magyarországon jósolnak érdemibb árváltozást, átlagosan 2,2 százalékot, ami a nem panel tárasházi lakásoknál 2,5, a paneleknél 3, a családi házaknál 1 százalékos drágulást jelent.

HOZZÁSZÓLÁSOK