Az építőipari vállalkozásoknak 2018-2019-re el kellene érniük a 3 ezer milliárdos éves teljesítményt, amit jó minőségben, határidőre kellene teljesíteni. Ehhez képest jelenleg összességében mintegy 600-600 milliárd forint az elmaradás, alágazatonként differenciáltan - állapítja meg az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) piaci összefoglalója.

Ekkora kilengéseket nem lehet követni

Az ágazat súlyponti problémái - alacsony hatékonyság, szakember és  felszerelés hiánya, szervezeti elaprózottság és az együttműködés hiánya, tőkehiány, technológiai lemaradás -, alágazatonként  különböző súllyal nehezedik a piaci szereplőkre, s az állam, mint legnagyobb megrendelő, keresletkiegyenlítő szerepe érdemlegesen nem érvényesül. Évente  több mint 30 százalékkal változik a megrendelések volumene, ezt a ciklikusságot az ágazat nem tudja követni - hangsúlyozza az ÉVOSZ elemzése.

A szakmai szervezet számos javaslatot  - legtöbbje nagyon régi igénye a szektornak - is megfogalmaz összegzésében a vállalkozások teljesítőképességének javítása érdekében.

Mit tehet a szektor?

Álláspontjuk szerint haladéktalanul

  • munkaerőt kiváltó, hatékonyságot szolgáló beruházásokat kell végrehajtani,
  • biztosan rendelkezésre álló erőforrás megoldásokat kell kialakítani közvetlen erőforrásokkal vagy kevés áttételű alvállalkozói beszállítói rendszerrel,
  • a projektárak "féken tartása" érdekében közvetlenebb üzleti kapcsolatokra van szükség, a háttériparral, jobb előkészítési, szervezési és információs hátteret kell biztosítani a megvalósításhoz,
  • valós piaci árbázison képzett költségkalkulációkra és vállalkozási árakra van szükség,
  • a projektek műszaki tartalmának pontosabb megalapozása érdekében általánosabbá kell tenni a kiviteli terveken alapuló építési-beruházási célú közbeszerzési ajánlatkérést, eljárásokat,
  • részt kell vállalni a szakemberképzésben, betanításban, gyakorlati továbbképzésekben,
  • a teljesítmény-bérezést kell előnyben részesíteni a cégeknél,
  • kiegyensúlyozottabb szerződési feltételek mentén kell vállalkozni,
  • a projektmegvalósításban közreműködők közös műszaki, pénzügyi ütemterveit alaposabban kell átgondolni.

Az államnak is van feladata

A piaci szereplők teendői mellett a kormányzati intézkedéseket is szükségesnek tart a szövetség. Beruházásokat támogató pályázati kiírásokat sürgetnek vissza nem térítendő támogatással. Építőipari foglalkoztatási-képzési programot, az általános szerződési feltételek újragondolását, a diktátum jellegű feltételek kiszűrését szorgalmazzák a közbeszerzésekben, s e területen a becsült érték meghatározásához módszertani és információs árbázis kialakítását is szükségesnek tartják.

Módosítanák a közbeszerzési törvényt, hogy a mérlegkonszolidációban együtt szereplő vállalkozások erőforrásait közbeszerzési eljárásokban saját forrásként lehessen számításba venni. Szükségesnek tartják a megfelelő árprognózis kötelező beépítését a létesítmények becsült értékébe és a kivitelezők kötelező felelősségbiztosítását.

Az ÉVOSZ szerint mielőbb meg kellene hirdetni a lakásépítés területén az 5 százalékos kedvezményes áfa 2019 utánra való meghosszabbítását is, emellett kavicskitermelő helyek kijelölését is sürgeti a főváros környékén.

Középtávon ezt kellene tenni

Középtávú kormányintézkedésekre is készítettek javaslatcsomagot. Ebben szerepel többek között az építőipari képzés gyakorlati hátterének átalakítása, az üzemközi gyakorló képző helyek megteremtése, egy ivóvíz-hálózat rekonstrukciós kormányprogram kialakítása. A szektor felkészüléséhez szükség lenne arra, hogy a modern városok program építési-beruházási feladatainak ütemtervének az építési vállalkozók időben megismerhessék.

A szakszövetség szerint szigorítani kellene a perrendtartást annak érdekében, hogy ne húzódjanak a végtelenségig a  gazdasági perek és szankcionálják a rosszhiszemű perviteleket. A Teljesítésigazoló Szakértői Szerv (TSZSZ)  által szakvéleményezett ügyeket ismét a kiemelt perrendtartás szerint kezeljék, és a szervezet hatásköre terjedjen ki az építéssel összefüggő valamennyi (pl. mérnöki) közreműködőre is - kezdeményezi az ÉVOSZ.

A nemfizetők megfékezése érdekében változatlanul sürgetik a jelzálogjog-bejegyzési lehetőséget a szerződést kötő vállalkozás számára a valós teljesítés mértékéig a nem fizető megrendelő projektjére, ingatlanára. Ugyanebben a témában javasolják, hogy késedelmes fizetés esetén a közbeszerzési megrendelőnek automatikusan fizetnie kelljen a késedelmi kamatot.

A szervezet szerint a magánmegrendelési piacon fontos szerepet játszó felújítások élénkítése érdekében a felújító igényelhesse vissza részlegesen az áfát. A hazai elaprózott cégstruktúra koncentráltabbá szerveződése érdekében is kormányzati koncepcióra lenne szükség - véli az ÉVOSZ.

Címlapkép forrása: Pixabay