BUX
39684

Meghökkentő tények Magyarországról - erre a szakértők sem számítottak

Tőke- és munkaerőhiány, alacsony hatékonyság, elmaradt beruházások, technológiai lemaradás és elaprózott szervezeti struktúra sújtja az építőipart, amely noha most éppen szárnyal, a vágyott teljesítményétől éves szinten 600 milliárdos lemaradásban van - foglalja össze a szektor súlyponti problémáit az ÉVOSZ.

Szepesi Anita, 2017. október 13. péntek, 19:37

Az építőipari vállalkozásoknak 2018-2019-re el kellene érniük a 3 ezer milliárdos éves teljesítményt, amit jó minőségben, határidőre kellene teljesíteni. Ehhez képest jelenleg összességében mintegy 600-600 milliárd forint az elmaradás, alágazatonként differenciáltan - állapítja meg az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) piaci összefoglalója.

Ekkora kilengéseket nem lehet követni

Az ágazat súlyponti problémái - alacsony hatékonyság, szakember és  felszerelés hiánya, szervezeti elaprózottság és az együttműködés hiánya, tőkehiány, technológiai lemaradás -, alágazatonként  különböző súllyal nehezedik a piaci szereplőkre, s az állam, mint legnagyobb megrendelő, keresletkiegyenlítő szerepe érdemlegesen nem érvényesül. Évente  több mint 30 százalékkal változik a megrendelések volumene, ezt a ciklikusságot az ágazat nem tudja követni - hangsúlyozza az ÉVOSZ elemzése.

A szakmai szervezet számos javaslatot  - legtöbbje nagyon régi igénye a szektornak - is megfogalmaz összegzésében a vállalkozások teljesítőképességének javítása érdekében.

Mit tehet a szektor?

Álláspontjuk szerint haladéktalanul

munkaerőt kiváltó, hatékonyságot szolgáló beruházásokat kell végrehajtani,biztosan rendelkezésre álló erőforrás megoldásokat kell kialakítani közvetlen erőforrásokkal vagy kevés áttételű alvállalkozói beszállítói rendszerrel,a projektárak "féken tartása" érdekében közvetlenebb üzleti kapcsolatokra van szükség, a háttériparral, jobb előkészítési, szervezési és információs hátteret kell biztosítani a megvalósításhoz,valós piaci árbázison képzett költségkalkulációkra és vállalkozási árakra van szükség, a projektek műszaki tartalmának pontosabb megalapozása érdekében általánosabbá kell tenni a kiviteli terveken alapuló építési-beruházási célú közbeszerzési ajánlatkérést, eljárásokat,részt kell vállalni a szakemberképzésben, betanításban, gyakorlati továbbképzésekben,a teljesítmény-bérezést kell előnyben részesíteni a cégeknél,kiegyensúlyozottabb szerződési feltételek mentén kell vállalkozni,a projektmegvalósításban közreműködők közös műszaki, pénzügyi ütemterveit alaposabban kell átgondolni.

Az államnak is van feladata

A piaci szereplők teendői mellett a kormányzati intézkedéseket is szükségesnek tart a szövetség. Beruházásokat támogató pályázati kiírásokat sürgetnek vissza nem térítendő támogatással. Építőipari foglalkoztatási-képzési programot, az általános szerződési feltételek újragondolását, a diktátum jellegű feltételek kiszűrését szorgalmazzák a közbeszerzésekben, s e területen a becsült érték meghatározásához módszertani és információs árbázis kialakítását is szükségesnek tartják.

Módosítanák a közbeszerzési törvényt, hogy a mérlegkonszolidációban együtt szereplő vállalkozások erőforrásait közbeszerzési eljárásokban saját forrásként lehessen számításba venni. Szükségesnek tartják a megfelelő árprognózis kötelező beépítését a létesítmények becsült értékébe és a kivitelezők kötelező felelősségbiztosítását.

Az ÉVOSZ szerint mielőbb meg kellene hirdetni a lakásépítés területén az 5 százalékos kedvezményes áfa 2019 utánra való meghosszabbítását is, emellett kavicskitermelő helyek kijelölését is sürgeti a főváros környékén.

Középtávon ezt kellene tenni

Középtávú kormányintézkedésekre is készítettek javaslatcsomagot. Ebben szerepel többek között az építőipari képzés gyakorlati hátterének átalakítása, az üzemközi gyakorló képző helyek megteremtése, egy ivóvíz-hálózat rekonstrukciós kormányprogram kialakítása. A szektor felkészüléséhez szükség lenne arra, hogy a modern városok program építési-beruházási feladatainak ütemtervének az építési vállalkozók időben megismerhessék.

A szakszövetség szerint szigorítani kellene a perrendtartást annak érdekében, hogy ne húzódjanak a végtelenségig a  gazdasági perek és szankcionálják a rosszhiszemű perviteleket. A Teljesítésigazoló Szakértői Szerv (TSZSZ)  által szakvéleményezett ügyeket ismét a kiemelt perrendtartás szerint kezeljék, és a szervezet hatásköre terjedjen ki az építéssel összefüggő valamennyi (pl. mérnöki) közreműködőre is - kezdeményezi az ÉVOSZ.

A nemfizetők megfékezése érdekében változatlanul sürgetik a jelzálogjog-bejegyzési lehetőséget a szerződést kötő vállalkozás számára a valós teljesítés mértékéig a nem fizető megrendelő projektjére, ingatlanára. Ugyanebben a témában javasolják, hogy késedelmes fizetés esetén a közbeszerzési megrendelőnek automatikusan fizetnie kelljen a késedelmi kamatot.

A szervezet szerint a magánmegrendelési piacon fontos szerepet játszó felújítások élénkítése érdekében a felújító igényelhesse vissza részlegesen az áfát. A hazai elaprózott cégstruktúra koncentráltabbá szerveződése érdekében is kormányzati koncepcióra lenne szükség - véli az ÉVOSZ.

Címlapkép forrása: Pixabay