Valamennyi műemlék ingatlanra a magyar államot, az ingatlankezelő vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg akkor, ha ezt a védetté nyilvánító vagy azt módosító rendelet kimondja. Így minden egyes esetben számolni kell elővásárlási jogok fennállásával, melyet minden esetben külön vizsgálni szükséges.

Jó tudni továbbá, hogy műemlék egésze nem bontható le, továbbá hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye szükséges műemlék épület társasházzá alakításához és műemlék ingatlant terhelő használati (szolgalmi) jog alapításához. Emellett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyének megszerzése szükséges a műemlék funkciójának, használati módjának megváltoztatásához, a műemlék jellegét és megjelenését érintő munkák elvégzéséhez, valamint reklámok elhelyezéséhez. A műemlékeket használni, illetve hasznosítani a védett értékek veszélyeztetését kizáró módon kell.