Miközben országosan 11 százalékkal csökkent a használatba vett új lakások száma, Közép-Magyarországon 2009-ben - a közel 10 százalékos fővárosi növekedés eredményeként - közel annyi lakás épült, mint egy évvel korábban. Az új lakások 55 százaléka e térségben létesült - derül ki a KSH jelentéséből. Pest megyében - az előző évi magas bázishoz viszonyítva - csökkent az épített lakások száma. Az elmúlt évben 7300 új lakás épült, 13 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Budapesten tavaly az építésügyi szakhatóságok 10 400 lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt. Az országos csökkenés és a budapesti növekedés eredményeként a főváros szerepe tovább erősödött, az országban épített lakások közül minden harmadikat itt vették használatba a tulajdonosaik. Az építtetői kört tekintve a vállalkozások az előző évinél 8,3 százalékkal, a természetes személyek 4 százalékkal több lakás építésére adtak megbízást. Budapesten az új lakások nyolctizedét - az előző évihez hasonlóan - továbbra is értékesítés céljából építették, a kis súlyarányt képviselő bérbeadásra szánt lakások száma viszont az ötszörösére emelkedett. Pest megyében a lakások 55 százaléka természetes személyek, 44 százaléka pedig vállalkozások megbízásából létesült, előbbiek részesedése 1,3 százalékponttal nőtt, utóbbiaké ugyanennyivel csökkent. A lakások több mint fele saját használatra, 48 százaléka értékesítés céljából létesült, összetételük megegyezett a 2008. évivel. Az építési forma tekintetében lényeges változás nem történt Budapesten, az új lakások több mint kétharmada továbbra is többszintes többlakásos formában létesült. Pest megyében fordított az arány, az új lakások 63 százaléka továbbra is családi házas formában épült. A többszintes többlakásos lakások térvesztését jelzi, hogy az előző évi 25 százalékos részarányuk 16 százalékra mérséklődött, ugyanakkor a csoportházas formában létesülteké 11 százalékról 15 százalékra, a lakóparkiaké pedig 1,8 százalékról 5,9 százalékra emelkedett. Az új építésű fővárosi lakások átlagos alapterülete 67 négyzetméter volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A lakások alapterület szerinti összetétele lényegében nem változott, az új építésű lakások hattizede továbbra is 60 négyzetméternél kisebb. A megyében az átadott lakások átlagos alapterülete 103 négyzetméter volt, 3 négyzetméterrel nagyobb, mint egy évvel korábban. A szobaszám szerinti összetétel némileg módosult Budapesten; az egy és két szobával épült lakások aránya kissé nőtt, míg a három és több szobával épülteké hasonló mértékben csökkent. Pest megyében szintén változás történt, a négy és több szobával épülteké kissé nőtt, míg a többi kategóriában enyhén csökkent. A vizsgált időszakban az építésügyi szakhatóságok 7500 új lakás építésére adtak ki engedélyt Budapesten, 38 százalékkal kevesebbre, mint egy évvel korábban. Pest megyében 29 százalékos a visszaesés, ami 7400 engedélyt jelent.
QP | Quality Placement