Eddig nem adtak ki sem nok szervezői, sem megbízható szervezői engedélyt, vagyis még nincsenek engedéllyel rendelkező közösségek. Az MNB honlapján a piaci szereplők menüpontjában közzé fogja tenni valamennyi jegybanki engedéllyel rendelkező nok szervező és megbízható szervező, továbbá a nyilvántartásba vett közösségek listáját is - mondta a szóvivő.

A jegybank valamennyi, a magyar pénzügyi piacokon elérhető termék, szolgáltatás esetében kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyfeleknek még a szerződés megkötése előtt célszerű alaposan áttanulmányozniuk valamennyi jellemzőt, kondíciót. Az előzetes tájékozódás, a tudatos pénzügyi fogyasztói magatartás azért szükséges, hogy mindenki saját szükségleteinek, élethelyzetének megfelelő konstrukciót vegyen igénybe. Különösen igaz ez olyan esetekben, amikor egy, itthon új típusúnak számító termék, szolgáltatás igénybevételéről van szó - fogalmazott Binder.

QP | Quality Placement

Az otthonteremtési közösségek, illetve szervezőik működési kereteit a Nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény, a tevékenységi engedélyeztetésükhöz szükséges részletes feltételeket a 115/2016 (VI.6.) kormányrendelet határozza meg. A jegybank az e jogszabályokban foglaltak betartását várja el, az engedélyezési eljárás határidejét pedig az MNB törvény tartalmazza. Az engedély megadására az e jogszabályokban előírt feltételek maradéktalan teljesítését követően kerülhet sor.

Ezek a játékszabályok

A parlament 2016 márciusában fogadta el a nok-törvényt. A jogszabály szerint a közösségekhez csatlakozó tagok kötelezettséget vállalnak meghatározott összeg előre meghatározott ütemben történő befizetésére. A megtakarításokat csak új ingatlan vásárlására lehet fordítani, amelynek szerződéses értéke 10 millió és 40 millió forint között lehet. Sorsolással vagy licittel döntik el, hogy ki, mikor jut lakáshoz. A megtakarításon felül hiányzó összeget a közösség kamatmentesen megelőlegezi a szerencsés tagoknak. A futamidő legalább 10 év, legfeljebb 15 év, a közösség tevékenységét addig folytatja, amíg minden tagja ingatlanhoz nem jut.

A konstrukcióhoz állami támogatás jár, amelynek mértéke a befizetési kötelezettség 30 százaléka, de legfeljebb havi 25 ezer forint. A közösségbe történő befizetésekre azonban az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki.

A közösséget egy szervező cég működteti, amely Magyarországon bejegyzett, zártkörűen működő részvénytársaság lehet, legalább 100 millió forintos alaptőkével. A szervező a közösség tagjait nyilvános felhíváson toborozza, egy közösség létrehozásához legalább 120 tag kell. Egy szervező több közösséget is működtethet. A szervező vagyonának el kell különülnie az általa működtetett nok vagyonától.

Ha a közösséget fél éven belül nem veszik nyilvántartásba, a lakásvásárló mentesül a kötelezettségek alól, és a szervező köteles visszafizetni neki a regisztrációs díjat. A kormány végrehajtási rendeletében egyebek mellett rögzíti, hogy a nok szervezőjeként történő elismeréshez és a már működő szervező megbízható szervezőként való elismeréséhez az MNB engedélye szükséges, továbbá a közösség toborzására irányuló nyilvános felhívás általános tartalmának jóváhagyásához is. Meghatározza azt is, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani az engedélyeztetéshez.

A fogyasztóvédelem is figyeli

Az MNB tájékoztatójából kiderül, hogy az engedélyezésre irányadó határidő három hónap, az MNB a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kérhet hiánypótlást, ha a kérelem nem felel meg a jogszabályoknak. A szervezőként való elismerésre vonatkozó engedély a létrehozandó közösség tagjainak toborzására vonatkozó engedélyt is tartalmazza. A határozat érvényét veszti, ha a szervező a határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül nem nyújtja be a közösség létrejöttéhez szükséges kérelmet a hatósághoz.

A szervező a közösség működtetésén túl kizárólag a közösség tagjának tulajdonában álló lakóingatlan megvásárlásával és értékesítésével összefüggő feladatokat láthat el. Ha a cégnyilvántartásba már bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság kíván szervezőként továbbműködni, a hatóság abban az esetben ismeri el szervezőként, és adja ki a szervezői engedélyt, ha az engedélykérelem benyújtását megelőzően legalább ezer lakóingatlan építésében, illetve értékesítésében részt vett, és legalább 2 éve folyamatosan teljesítette a fogyasztói csoportokról szóló jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

A Portfolio számolt be arról, hogy az elsolakas.hu oldalon valakik már elkezdték gyűjteni a nok iránt érdeklődőket, az oldalt most már - vélhetően a sajtóvisszahang hatására - egy felirat takarja el: "Még nem ..." A domain.hu alapján a honlap gazdája a ceglédi, 2015-ben 1,4 milliós árbevételt és 105 ezer forintos adózott eredményt elérő K-ING Hungary Kft., amely főtevékenységként ingatlanügynöki tevékenységet végez.