A panelfelújítások önrésze miatt emelkedő közös költség gyakran okoz gondot a lakástulajdonosoknak - értenek egyet a Napi Gazdaság Online által megkérdezett szakemberek, akik több sajátos problémára is felhívták a figyelmet.

A Zöld Beruházási Rendszer, Klímabarát Otthon Panel Alprogramjával kapcsolatos hatéves pályázati tapasztalatok alapján egyetlen ház közösségénél sem fordult elő olyan probléma, hogy a ház fizetőképtelenné vált volna - fogalmazott Dohy Béla Miklós, a Panel Érdekképviseleti Egyesület elnöke megkeresésünkre. Az önrész miatti magasabb közös költség kifizetése azonban sohasem volt könnyű, és nagymértékben függ a házvezetés tisztégviselőinek szakmai hozzáértésétől - véli az egyesület elnöke.

QP | Quality Placement

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben egyértelműen problémát okoz az önrész miatti magasabb közös költség kifizetése Nagy Zoltán ügyvéd szerint, aki úgy véli a fizetési hajlandóság csökkenése mellett gyakran a fizetési képesség is gyengül. Az önrész biztosításához szükséges banki hitelt nem az egyes tulajdonos, hanem a társasház veszi fel; a tulajdonos a rá eső hitelt a megemelt közös költség révén fizeti vissza.

Újra fölmerülő kérdések

A költségeket a tulajdoni hányad alapján osztják föl, ha a pályázó épület másként nem határozza meg. Egyébként a felosztás az épület vezetésének feladata lenne, amit kis kivételtől eltekintve nem szoktak vállalni - mondja az egyesület elnöke. Ennek részeként számításba veszik a korábban kicserélt nyílászárókat, illetve, hogy annak energetikai tanúsítványa megfelel-e a pályázatban előírtakkal. A lakások közötti költségeltérések ebből adódnak: arra a tulajdonosra, aki a nyílászáróját korábban kicserélte, kevesebb önrész jut a házra kiszámított pályázati összegből, viszont a már kicserélt ablakára az államtól visszamenőleg nem kap támogatást.

Az energetikai kategóriától függ az állami támogatás

Valamennyi érvényes pályázat esetén igénybe vehető állami támogatás, melynek mértéke a támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség egyharmada, de lakásonként legfeljebb 500 000 forint lehet. Amennyiben az épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a "C" energetikai kategóriát, akkor jogosult a KlímaBónusz támogatásra is, amellyel összességében akár 60 százalék fölötti támogatási intenzitás is elérhető. A százalékban kifejezett támogatási arány egyre nagyobb, ha az elért kategória magasabb, valamint az ehhez párosuló támogatási mértékek is progresszíven emelkednek, akár 1 000 000 forintig.

A tapasztalatok szerint a lakók által kifizetett összeg a teljes beruházás megtérülése akár 20 évig is eltarthat, azonban a támogatásoknak is köszönhetően a lakók már akár 5 év alatt ismét pénzüknél lehetnek az alacsonyabb rezsi révén.

A pályázattal kapcsolatos közgyűléseken a pályázat kiírása által meghatározott szabályokat minden esetben ismertetik, a tapasztalatok szerint mégis újra felmerülnek ezek a kérdések egyes tulajdonosoknál, amikor ő a témában érintett lesz. Mindez a szakember szerint arra utal, hogy a közös képviselő, illetve a ház vezetése ezeknél az épületeknél nem foglakozik kellő szinten a tulajdonosok folyamatos tájékoztatásával. Amennyiben az érintett épület megfelelő pénzügyi tartalékkal rendelkezik, ott a helyzet könnyebben kezelhető. Ahol a ház vezetése képtelen kézben tartani az irányítást, (sajnos ez elég gyakori), ott a tulajdonosi hozzáállás nem egységes, a továbblépéshez sokkal több munka és energiaráfordítás szükséges.

A különféle online fórumokon olvasható panaszok szerint előfordul, hogy a kivitelezés során nem veszik figyelembe az egyes lakások egyéni jellemzőit, és mindenkire ugyanazt a munkálatot erőszakolják rá - függetlenül attól, hogy a közelmúltban történtek-e hasonló fejlesztések a lakáson. Ehhez kapcsolódó kifogás a lakók részéről az is, hogy a felújítás költségei a meglehetősen eltérő tulajdonságú lakások esetében ugyanakkora önrészként jelennek meg.

A munkálatokkal való megelégedettség teljesen változó: ahol megvalósították a beruházást, ott jellemzőbb az elégedettség, bár a megvalósítás kapcsán fellépő szavatossági, garanciális kérdések néha árnyalják a képet - mondja az ügyvéd. Ahol a beruházás nehezen valósul meg, akadozik, vagy meghiúsulni látszik - akár egyes lakók vonakodása, perindítása nyomán - ott furcsa közhangulat tud kialakulni - fűzte hozzá. Az érdekképviseleti egyesület vezetője szerint pedig kifogásolható a kiírástól a megvalósításig különböző okok miatt eltelt idő tartama.

Komplex munkák előnyben

A munkálatok első lépéseként az épület energetikai auditálását, energetikai állapotának felmérését kell elvégezni - ez a felmérés pedig független attól, hogy a saját lakásában ki milyen javítgatásokat végzett már el, vagy mi az óhaja - mondja Dohy Béla Miklós. Ezt követi egy második energetikai auditálás, amellyel felmérik, hogy minőségileg és mennyiségileg milyen munkák szükségesek ahhoz, hogy a pályázat költsége ne lépje túl azt az értékhatárt, amit­ - az energiaköltség megtakarítás beszámításával - a tulajdonosi közösség önrészként még vállalni tud. A gyakorlati tapasztalat szerint ez az energia megtakarítás "B" kategóriája.

Természetesen lehet ennél magasabb megtakarítást is elérni, "A", illetve "A+" kategóriákat, ahol az állami támogatás emelkedik, de ezzel együtt az önrész is. Ezt a tulajdonosok beleegyezése nélkül nem lehet, nem is szabad megvalósítani - figyelmeztet a szakember. Ahhoz, hogy jelentős eredményt lehessen felmutatni, a nyílászárók cseréjét, a hőszigetelő vakolat felvitelét, a födém szigetelését, a tető víz- és hőszigetelését, illetve a fűtéskorszerűsítést együttesen kell elvégezni. A pályázat kiírása is elsősorban ezeket a komplex munkákat támogatja, helyezi előnybe.

Lakás zöldkártya egyszerűen, magas minőségben! (X)