Sokba kerül a franchise lekoppintása

Ha valaki azért köt franchise szerződést, hogy megismerje a franchise-átadó szisztémáját, majd lekoppintja azt, ne csodálkozzon, hogy fizetnie kell. Erről szól a Bíróság Határozatok gyűjteményében található következő jogeset.
Németh Géza, 2017. december 24. vasárnap, 11:54
Fotó: Pixabay

Egy ingatlanos franchise hálózattal kötött szerződést a később vétkesnek mutatkozó kft. A szerződés részletesen szabályozta a felek jogait és kötelezettségeit. Kitért arra is, hogy a franchise átvevő a szerződés megszűnését követően egy évig sem közvetlenül, sem közvetve nem folytathat a a franchise átadóhoz hasonló tevékenységet, illetve nem vehet részt vagy nem szerez érdekeltséget egy másik ingatlanos franchise vállakozásban. Amennyiben e kikötést megszegi, úgy 5 millió forint kötbért köteles fizetni a franchise átadó részére.

A szerződés egy másik pontja pedig így szólt: ha a franchise átvevő a szerződés megszűnésétől számított 3 naptári éven belül ingatlanközvetítéssel is foglalkozó franchise vagy egyéb rendszerben működő hálózat részét képező társaságnál munkaviszonyban vagy bármely más jogviszonyban tevékenységet végez, vagy ilyen hálózatot hoz létre, úgy köteles átalány-kártérítésként 10 millió forintot megfizetni a franchise átadónak.

A franchise szerződést az átadó mondta fel, de valószínű, hogy a franchise átvevő intézte úgy a dolgokat, hogy szabaduljon tőle. Időközben ugyanis létre hozott egy saját céget hasonló profillal, amely a partnereivel védjegyhasználatinak mondott szerződést kötött, de valójában franchise-átadóként működött.

Az eredeti franchise átadó - amikor tudomást szerzett a volt partnere turpisságáról - kémet küldött hozzá, aki lehetséges franchise partnerként mutatkozott be és megkapott minden dokumentumot, köztük a szerződés-tervezetet is, amely nagyon hasonlított ahhoz, amelyet korábban a mostani franchise átadó kötött annak idején, még átvevőként. A kém a tárgyalásról hangfelvételt készített és az irodát is lefényképezte.

Az eredeti franchise átadó ezek után követelte volt partnerétől mind a 15 millió forintot, majd miután nem kapta meg, beperelte. A pert első- és másodfokon is megnyerte. A jogerős ítélet rámutatott arra, hogy a volt franchise átvevő nem egyoldalú nyilatkozatot tett, hanem részéről a szerződési szabadság elvébe nem ütköző, kötbérrel biztosított versenytilalmi kikötés vállalására került sor. Szóval fizetnie kell. A hangfelvétel pedig nem minősül olyan visszaélésnek, ami sértené a volt franchise átvevő személyiségi jogait.

A volt franchise átvevő felülvizsgálatot kért a Kúriától, de ott sem járt jobban. A határozat indoklásában - egyebek mellett - az szerepelt, hogy az átvevő még az átadóval fennálló franchise szerződéses jogviszony tartama alatt célirányosan és tudatosan azon dolgozott, hogy az átadó által létrehozott és működtetett ingatlanközvetítői hálózathoz hasonlóan, sőt annál hatékonyabban működő saját hálózatot hozzon létre.

HOZZÁSZÓLÁSOK