Az uniós közbeszerzési közlönyben megjelent felhívás szerint a Citadella felújítása során ellátandó kivitelezési és egyéb kapcsolódó feladatokra négy évre, 20 milliárdos keretmegállapodást köt a Várkapitányság Nonprofit Zrt. (A Miniszterelnökséghez tartozó társaság üzemelteti és fejleszti a budai Vár állami műemlék ingatlanait.)

A felhívás kiemeli, hogy a Citadella állapota több mint egy évszázada folyamatosan romlik. A XX. század fővárosi fegyveres összetűzései során ma is jól látható sérüléseket szenvedett az épületkomplexum. Az életveszély elkerülése érdekében a teljeskörű rekonstrukció elkerülhetetlen.

Az épület nettó alapterülete 4280 négyzetméter, ebből a kiállítótér, illetve a bemutató tér 1497 négyzetmétert tesz ki. A kert burkolt és zöld felületei egyaránt több mint 13-13 ezer négyzetméteresek. Fel kell újítani 3 ezer négyzetméter várfalat is. A munkára 4 év szerepel a felhívásban.

A Várkapitányság nem írt elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket az ajánlattevők számára. Az ajánlattételi határidő október 8. Az értékelésnél az ár 70, míg a minőség 30 súlyszámmal szerepel.

Júliusban a Citadella és környezetének megújítását nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány, továbbá döntött egy múzeum létrehozásáról a területen és a Tabánból a Gellért-hegyre vezető sikló megépítéséről is. A projekt két részből áll: a Citadella erőd és sétány fejlesztéséből, valamint a Magyar Szabadságharcosok Múzeuma és kiállítás megvalósításából.

A rendelet kiemeli, hogy a beruházásokkal összefüggő építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási és beszerzési tevékenység közfeladatnak minősül. Így a beruházásokkal összefüggésben

  • építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
  • építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
  • településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
  • településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
  • a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció nem kötelező,
  • a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleményét nem kell kikérni,
  • közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

A kormány arról is döntött, hogy a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. által, egy 100 százalékban tulajdonában álló gazdasági társaság, a Citadella Vagyonkezelő Kft. kerüljön megalapításra a beruházások megvalósítása érdekében. A beruházások megvalósításával kapcsolatos szakmai koncepcionális és előkészítő munkálatok és a szükséges tervezési és egyes kivitelezési tevékenységek elvégzéséhez, valamint az egyéb szakmai feladatokra az idei központi költségvetésből 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre.