A törvényjavaslat a magyar közigazgatási rendszerben eddig nem ismert kategóriaként bevezetné a "fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott közigazgatási terület"  fogalmát, s lehetővé tenné, hogy a fővárosi kerületek közigazgatási területéhez tartozó egyes területeket az érintett kerület közigazgatási területéből és igazgatási illetékességi terültéből kiemelve a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati igazgatás hatás- és illetékességi körébe vonják. A törvényjavaslat elsőként a XIII. került határait módosítva a Margitszigetet javasolja a Fővárosi Önkormányzat közvetlen igazgatása alá vonni.

Az előterjesztés elfogadásával a főváros közigazgatási területe 23 kerületből és a Margitszigetből állna, ami az egységes közigazgatási illetékességi területfelosztást bontaná fel - hangsúlyozza a TÖOSZ. Megemlítik, hogy minderről az érintett kerület polgármesterétől szereztek tudomást, mivel az előterjesztő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a törvényben biztosított véleményezési lehetőséget nem biztosította sem az önkormányzati szövetségek, sem az érintett önkormányzat számára.

Kifogásolják, hogy a Margitsziget esetében az összes kerületi feladat elvételéről van szó, ami a charta szabályozása alapján nem értelmezhető. A törvényjavaslat alapvetően egy kerületrész új igazgatási egységgé alakítására irányul, viszont precedens jellegű, így fennáll a lehetősége annak is, hogy hasonló törvénymódosítással egyéb önkormányzatok közigazgatási határát - az érintettek akaratával szemben - a kormány kezdeményezésére az Országgyűlés megváltoztathassa, amelynek révén sérülhet az önkormányzáshoz való jog - figyelmeztet a TÖOSZ.

QP | Quality Placement