Az európai építési piac 2010-ben már a negyedik egymást követő évben csökkent. A visszaesés ebben az
évben befejeződni látszik, de országonként és régiónként eltérés tapasztalható. A legmagasabb növekedés 2011-ben Lengyelországban várható, és jól teljesítenek a skandináv országok. Spanyolország, Írország és Portugália építési teljesítménye egyértelműen csökkenő tendenciát mutat, illetve Nagy-Britannia és a kisebb közép-kelet európai országok is hanyatlást regisztrálnak.

A foglalkoztatás és a gazdasági kilátások javulása ösztönzik a fogyasztást, mely leggyorsabban a skandináv országokban és remélhetően Közép-Kelet Európában nő. 2011-ben csupán Portugáliában és Írországban számíthatunk a belső fogyasztás csökkenésére.

Kockázati tényező, hogy a szigorú pénzügyi politika az állami beruházásokat, így az építéseket is késleltetheti, különösen Kelet-Európában, és jellemzően az infrastrukturális szektorban. Pénzügyi veszélyeket tartogat a növekvő energia-és építési költség.

Lassú felfelé ívelés várható az új építések terén

2007-hez, az építési iparág csúcsévéhez viszonyítva a legnagyobb esés az új lakóépületek építésében következett be. 2007-ben közel 2,5 millió új lakóépület épült fel az Euroconstruct országokban, míg ez a szám az idén kevesebb lesz 1,5 milliónál, ez 40 százalékos csökkenés. Mindazonáltal az új lakásépítés értéke a 19 Euroconstruct országban, változatlan áron, növekszik 2011-ben. Az éves növekedés valamivel 5 százalék alatt várható.

Az építési piac kilátásai 2020-ig


2020-ig Nyugat-Európában az építési piac várhatóan évente, átlagban mintegy 2 százalékkal fog nőni, kissé lassabb ütemben, mint a GNP. A konferencia résztvevői szerint a legmagasabb növekedés az új EU tagországokban és a közép-kelet európai országokban várható, az átlagos évi növekedést 2020-ig évi 4,5-5 százalékra prognosztizálják. A skandináv országok is magasabb növekedésre számítanak, mint az európai átlag.

2020-ban a dél-európai országok várhatóan alig valamivel a 2010-es szint felett fognak teljesíteni, a gazdasági gondok és a növekvő adósság még hosszú ideig rányomja majd a bélyegét az építési piacra: az ingatlanfejlesztésekben mutatkozó óriási túlkínálat lelassítja majd az új építéseket.

Az építés iránti keresletet 2020-ig a csökkenő és elöregedő népesség, a korszerűtlen épületállomány, a folytatódó urbanizáció, a kis háztartások növekvő száma alakítja. A folyamatos urbanizáció és az energiahatékonyság növelésére irányuló szigorodó követelmények egyre speciálisabb építési szükségletet generálnak. Európa szerte várhatóan az energiatudatos felújítás és az új lakásépítés növekedése lesz a hangsúlyos.