A Napi Gazdaság hétvégi számának cikke

A társadalmi egyeztetést követően várhatóan júniusban jelenik meg a "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázati kiírás, aminek keretében hat − a dél-alföldi, a közép- és dél-dunántúli, az észak- és közép-magyarországi, valamint az észak-alföldi − régióban újulhatnak meg kastélyok is. A pályázatok várható keretösszege közel 23 milliárd forint − tájékoztatták lapunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy eddig ne folyt volna hasonló értékmentő munka a hazai, jelentős értéket képviselő műemlék kastélyépületek megóvása érdekében − mondja Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága (MAG) igazgatója. Az intézmény jelenleg is több mint 40 jeles műemléket kezel, s eredeti állapotuk visszaállítása érdekében "ráálltak" a pályázati lehetőségekre. Az eredmény nem maradt el, s főleg uniós források révén ma már jelentős állagmegóvások folynak több értékes műemlék létesítményben. Az igazgató kiemeli közülük a barokk-rokokó stílusú fertődi Esterházy-kastélyt, ahol két éve indult el az a 3,6 milliárdos felújítás, ami két ütemben valósul meg.

Szintén két éve indult uniós segítséggel az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély 2,2 milliárdos felújítása. Mára a teljes tetőrekonstrukció s az összes bontás és statikai megerősítés elkészült, s kész az északi homlokzat és az összes új ablakot is beépítették. Rövidesen elkezdődhet a kastély parkjának helyreállítása s a Kastély-sziget körüli Holt-Bódva-ág revitalizációja is.

Ugyancsak folyik a péceli Ráday-kastély nyugati melléképületeinek és parkjának a helyreállítása, amihez kapcsolódik a város komplex rehabilitációja. A teljes projekt összköltsége − melyre a pályamunkát a MAG és helyhatóság együtt adta be − 720 millió forint, amiből a kastélymunkákra 400 millió jut.

A közelmúltban nyitották meg a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt, egyebek mellett elkészültek a homlokzatok felújításával: az ehhez szükséges 250 millió forintot a norvég alapból nyerte az intézmény. Több kastélykert részleges vagy teljes revitalizácója is megkezdődött, illetve várhatóan rövidesen megkezdődhet uniós források segítségével. Köztük van a dégi Festetics-, a fertődi Esterházy-kastély (a rózsakert és az angolpark), a dobai Erdődy-kastély, valamint a füzérradványi Károlyi-kastély parkja: ezeknek a projekteknek a költsége 200−600 millió forint között mozog.

Varga Kálmán kifejtette: az eddig elnyert uniós források elsősorban a kastélyfelújító munkák elindítását tették lehetővé, így nagyon várják az új pályázatokat, melyekkel folytatható a helyreállítás és a turisztikai célú fejlesztés, például a fertődi Esterházy-kastély harmadik üteme. Pályáznak a fertőrákosi püspöki palota turisztikai fejlesztésére is, amelynek összköltsége 600 millió forint. Sikeres pályázat esetén megvalósulhat a püspöki kastély helyreállítása, valamint a világörökség témaköréhez kapcsolódó oktatási, kutatási funkció és a kerékpáros információs-szolgáltató központ. A püspöki kastély a frekventált turisztikai régióban az egyházi művészet magas színvonalú alkotásainak állandó és időszaki bemutatásával várja majd az idelátogatókat.

Szintén az új kiírásra vár az ozorai Pipo várkastélyban a "reneszánsz születése" program keretében a reneszánsz élményház, a külső várfal, a várárok, valamint a látogatóparkoló és fogadóközpont, továbbá a labirintus és a tűzrakóhelyek kialakítása. A projekt összköltsége 620 millió forint.

Az Észak-magyarországi Régió turisztikai vonzerejét növelheti, ha sikerül a Fájban lévő Fáy-kastély külső-belső felújításának befejezéséhez, valamint a szabadtéri aréna építéséhez és a pajtaszínház felújításához szükséges 500 millió forintot az ÚSZT forrásaiból elnyerni. A "mesekastély" a magyar népmesék, a néptánc, a népdal és a legendák interaktív bemutatóhelye lehet a támogatás felhasználásával.

Szintén észak-magyarországi kiemelt projekt lehet sikeres pályázat esetén az egymilliárdos tatai Esterházy-kastély, amelyben bemutathatják a hadi diplomácia, a békekötések történeteit, kapcsolódva a jelenkor hasonló eseményeihez. Ugyancsak pályázati pénzből szeretnék megvalósítani a füzérradványi Károlyi-kastélyban a XIX. századi "lovagkor", a tradicionális és új arisztokrácia életmódjának bemutatóhelyét, persze a kastély látogatható dísztereinek, homlokzatainak, tetejének a helyreállításával, amihez közel 1 milliárd forintra van szükség − sorolja az előkészítés alatt lévő projekteket Varga Kálmán igazgató.